<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Regio nieuws

SKV start met vreedzame school dankzij Stichting Katapult

Bij de peuterspeelzalen van Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten (SKV) neemt de scholing van de medewerkers een belangrijke plaats in. Met behulp van meerdere jaarlijkse scholingen tracht de stichting de expertise van haar medewerkers steeds weer op een hoger plan te tillen. Vaak zijn dat verdiepingen in de diverse ontwikkelingsgebieden van peuters of ten aanzien van zorgvragen waar de medewerkers veelal dagelijks mee te maken hebben. Daarmee kan met recht gezegd worden dat de SKV dé peuterspecialist is in Voorschoten.

Ook dit schooljaar gaan de medewerkers van de SKV hun kennis en kunde verder uitbreiden. In het voorjaar zal er gestart worden met de invoering van de methode van de Gezonde kinderopvang in samenwerking met het IVN Leidse regio (Vereniging voor Natuur en Milieueducatie). Dit najaar is inmiddels gestart met de ontwikkeling van de peuterspeelzalen naar een Vreedzame school voor peuters. 

De Vreedzame School en De Vreedzame Wijk zijn succesvolle en erkende programma's voor sociale competentie en democratisch burgerschap, ontwikkeld door CED-Groep/Eduniek. Er is daarnaast sinds een paar jaar ook speciaal materiaal beschikbaar voor peuters en kleuters. Met dit programma creëert men een positief en moreel klimaat voor kinderen, professionals en ouders. Dit gedachtengoed past heel goed binnen de filosofie van de peuterspeelzalen van de SKV. Niet alleen de peuters, ouders en medewerkers van de peuterspeelzalen profiteren van deze methode maar ook de indirecte sociale omgeving waarin een peuterspeelzaal zich bevindt. 

Er zijn een heel aantal scholen binnen Voorschoten, waar de stichting nauw mee samenwerkt, die ook volgens de methode van de Vreedzame school of een vergelijkbare methode werken. Voor de doorgaande ontwikkellijn en het in een groter verband plaatsen van de kracht van de methode van De Vreedzame school, is het heel fijn dat de peuterspeelzalen van de SKV nu ook volgens deze methode kunnen gaan werken. 

De aanschaf van de methode en de scholing die daarbij hoort vergt van een organisatie een behoorlijke investering. Op financieel gebied is dat voor een kleine organisatie als de SKV eigenlijk niet haalbaar. Daarom zijn we heel blij dat Fonds 1818 en Stichting Katapult bereid zijn gevonden om een groot deel van de kosten te dragen. We zijn Fonds 1818 en Stichting Katapult daarvoor heel erg dankbaar.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten