Afbeelding

Online vergaderen in Voorschoten, ook door GroenLinks

Algemeen

Persbericht GroenLinks Voorschoten

De GroenLinks fractie vergadert sinds medio maart online. Het was even wennen, en het is ongezelliger dan elkaar ontmoeten, maar het werkt wel. En we weten dat het tijdelijk is en dat we op enig moment weer bij elkaar kunnen komen. Maar voor nu is het computerscherm de manier om toch te kunnen spreken over belangrijke onderwerpen als het accommodatiebeleid, de verduurzaming van woningen en de samenwerking in de Leidse Regio.

De gemeenteraad vergadert sinds april ook online. Om dit mogelijk te maken heeft de Tweede Kamer een spoedwet aangenomen. Deze wet geldt tot september en is bedoeld om de raad zijn werk te kunnen laten doen. Want juist nu er veel noodgedwongen stil ligt, is het belangrijk dat we straks klaar zijn om de zaken weer op te pakken.

Zo is er in april hebben onder meer gesproken over maatregelen om inwoners te helpen hun woningen klaar te maken voor een toekomst met minder energieverbruik, met vouchers voor kleinere maatregelen en gunstige leningen voor grotere. Daarnaast is een gezamenlijke visie van gemeenten in onze regio behandeld, over de wijze waarop een gezonde leefomgeving voor mensen, dieren en planten gerealiseerd kan worden in een economisch vitale regio. Er is ook gesproken over een intensivering van de samenwerking met de gemeenten in de Leidse regio op het gebied van werk en inkomen, de WMO en de jeugdzorg. 

Tenslotte is op 23 april ook de toekomst van de gemeentelijke accommodaties in Voorschoten besproken. Ook op deze lastige en veel besproken puzzel worden vorderingen gemaakt. Een voorstel voor een strategie om problemen in de huisvesting van diverse Voorschotense organisaties aan te pakken, lijkt op brede steun in de gemeenteraad te kunnen rekenen. Daarbij blijft er spanning tussen de wens tot een samenhangende visie op het alle accommodaties enerzijds, en anderzijds de wens om door te pakken op een aantal projecten. GroenLinks heeft gepleit voor het zetten van de volgende stappen, en dat binnen afzienbare tijd. De organisaties moeten niet nog langer hoeven te wachten op duidelijkheid, aldus fractievoorzitter Albert Deuzeman.

Nieuws overzicht

Afbeelding
Groep 8b RKBS De Regenboog winnaar Magazine Awards Zuid Holland 1 uur geleden
Afbeelding
Jaarconcert Harmonie Voorschoten op zondag 25 juni 2 uur geleden
Afbeelding
Kamers met Aandacht 3 uur geleden
Afbeelding
Sugar 'n Spice, huisgemaakt gebak en gerechten op de vrijdagmarkt 6 uur geleden
Afbeelding
Nieuwe inwoners Voorschoten bezochten 1e Cultuurproeverij! 22 uur geleden