<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Foto:

Ondernemersvereniging Voorschoten oneens gang van zaken rond verkoop A&B-huis

Vanavond (donderdag 29 oktober) wordt in de raadscommissie Burger en Bestuur gesproken over het intrekken van het voorstel van het college tot verkoop van Voorstraat 12-14, het Ambachts- en Baljuwhuis. Het college vraagt de raad ook in te stemmen met het voornemen tot een openbare verkoop onder voorwaarden (zie bijlage bij agenda van de commissie B&B te openen via: https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=voorschoten&agendaid=a0e8d383-0239-4ac3-b8db-f03153d34c4f&FoundIDs=&year=2020.

Wordt er besloten tot openbare verkoop dan komt daarmee definitief een eind aan de intentie de huidige huurder, J. Kriek, het pand te gunnen.

In een reactie op de tot nu toe gevolgde procedure laat de Voorschotense Ondernemers Vereniging in een mail aan de raad en het college B&W weten verontrust te zijn over de ontwikkelingen:

‘Met grote verontrusting hebben wij kennisgenomen van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het Ambachts- en Baljuwhuis’. Dat staat te lezen in de mail die de OVV stuurde aan de gemeenteraad en het college van Burgemeester en wethouders. ‘Het is inmiddels meer dan twee jaar geleden dat er onderhandelingen met de huidige huurder zijn gestart over een mogelijke verkoop aan hem, welke nu zijn afgebroken om wellicht een geheel nieuwe openbare verkoopprocedure te beginnen. Ons inziens kan en mag de politiek in zijn algemeenheid zo niet met een ondernemer omgaan, stellen zij in de mail. Van ons gemeentebestuur mogen wij in deze vooraf duidelijkheid en transparantie verwachten. Er is nu veel tijd, geld en motivatie verspeeld aan een langdurig proces dat uiteindelijk buiten de schuld van de ondernemer om wordt stopgezet. Een dergelijke gang van zaken beschadigt het ondernemersklimaat terwijl Voorschoten juist in deze tijd gebaat is bij goede ondernemers(plannen) en meer bedrijvigheid in het centrum. Een nieuwe verkoopprocedure starten levert naar onze mening alleen maar verliezers op. Allereerst natuurlijk de ondernemer, die zijn mooie plan in rook ziet opgaan. Maar ook de gemeente, die rekening moet houden met een niet maximale opbrengst. Dit omdat de panden dan in verhuurde staat zullen worden verkocht, het huurcontract nog lang doorloopt en de huurprijs -naar wij menen te weten- erg bescheiden is. Daarnaast loopt de gemeente voor een aanzienlijke periode opbrengsten mis uit de beoogde hotelfunctie (toeristenbelasting). (de mail staat in zijn geheel te lezen bij de bijlage van de agenda van de commissie B&B).

Ook de Voorschotene Kunstkring heeft een mail naar de raad en het college gestuurd. Zij betreuren de nu ontstane ontwikkeling ten zeerste, zo staat in de mail. ‘De onzekerheid voor onze kunstkring duurt inmiddels al bijna twee jaar. Wij dachten dat daaraan nu snel een voor ons min of meer bevredigend einde zou komen. Maar door dit nieuwe voorstel gaat naar onze inschatting de onzekerheid nog veel langer duren. Wij zijn er zeer bij gebaat dat er gauw duidelijkheid komt over de toekomst van beide markante panden en onze plek daarin. Wij roepen u daarom op die zo spoedig mogelijk te verschaffen’.

De vergadering van de commissie B&W waarbij de ontwikkelingen m.b.t. de verkoop van het Ambachts en Baljuwhuis worden besproken is vanaf 20.00 uur te volgen door de link: https://youtu.be/\_mNpuqcVMIE in uw browser te kopiëren.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten