<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Foto: Marjolein Altena
Politiek

CDA: Nu doorpakken met geluidswering A4!

PERSBERICHT CDA

Begin 2019 werd door Provinciale Staten in Zuid-Holland unaniem een motie aangenomen om geluidswerende voorzieningen te treffen langs de A4, ter hoogte van het recreatiegebied Vlietland. Over een lengte van 3,5 km zou een scherm van 3 meter hoog moeten komen om de geluidsoverlast te beperken, vooral voor de inwoners van Voorschoten. De realiteit om dit scherm te plaatsen bleek echter een ingewikkelde opgave.

“De situatie is bijzonder complex,” legt CDA-Statenlid Maurits de Haan uit. “De grond is geen provinciaal eigendom, veel partijen hebben rondom deze grond belangen en er spelen ook niet te onderschatten veiligheidsmaatregelen.” De Haan verwijst hierbij naar de belangrijkste grondeigenaren Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de Gasunie. Uit de onderzoeken en reacties van deze grondeigenaren en stakeholders blijkt dat er niet één optimale oplossing is voor de gevraagde voorziening. Zo wenst Rijkswaterstaat dat de plaatsing van geluidswering rekening houdt met een eventuele uitbreiding van de A4 en accepteert de Gasunie geen werkzaamheden op haar grondgebied vanwege de beschermingszone van de gasleiding. 

Op basis van het onderzoek en de mogelijkheden ligt er nu een voorstel om het traject op te delen in 4 sectoren, waarbij iedere sector een zo optimaal mogelijke geluidswering komt, rekening houdend met de eisen en wensen van grondeigenaren en stakeholders. Dat betekent dat op bepaalde delen de geluidswerende voorzieningen op een verder gelegen locatie van de A4 geplaatst zullen worden en dat daarmee de geadviseerde geluidswering niet de gewenste reductie zal opleveren voor de inwoners. “De unanieme steun voor deze motie twee jaar geleden geeft aan dat we wel tot een oplossing moesten gaan komen,” aldus De Haan. “Wij realiseren ons dat ook het voorstel wat er nu ligt niet iedereen tot tevredenheid zal stemmen, maar gegeven de complexe omstandigheden zien wij dit als het best haalbare.”

Tijdens de commissievergadering van 17 februari pleitte De Haan om zo snel mogelijk de oplossingen die er liggen te realiseren. “Laten we proberen om het praten te beperken en aan de slag te gaan. Nu doorpakken!”


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten