Afbeelding

CDA motie: Cultuurfabriek versterkt samenwerking sport, welzijn en onderwijs.

Algemeen Persberichten Politiek

Persbericht CDA

In de raadsvergadering van 4 maart jl. heeft de CDA ingestemd met de komst van een sportcoördinator in Voorschoren. De sportcoördinator gaat de uitvoering van het Sportakkoord Voorschoten coördineren. Op basis van dit akkoord werken maatschappelijke partners (onderwijs, welzijn en sport) samen. Op initiatief van de CDA-fractie Voorschoten wordt ook de Cultuurfabriek uitgenodigd om de samenwerking tussen de verenigingen te versterken vanuit de culturele hoek.

CDA-Raadslid Mark van Oostrum: ‘het CDA Voorschoten is blij met de komst van een sportcoördinator in Voorschoten. De coördinator gaat de sportverenigingen helpen bij de uitvoering van het Sportakkoord Voorschoten. Dit akkoord heeft onder meer als doel dat iedereen onbezorgd en veilig kan sporten en dat er in Voorschoten een duurzaam aanbod is van sterke, vitale sportverenigingen. Aan dit akkoord werken vele verenigingen en organisaties intensief mee. Het is zeer belangrijk dat er een coördinator komt die alle activiteiten, en dat zijn er velen, gaat coördineren en bundelen, zodat de doelen van het akkoord straks ook echt worden gehaald. Mooi dat er hierbij vanuit de gemeente gedurende 3 jaar extra steun kan worden geboden’.

In 2021 zal er, naast het Sportakkoord Voorschoten, ook een preventieakkoord worden gesloten. Dit nieuwe akkoord richt zich op bevordering van een gezonde levensstijl en heeft als doel om roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik tegen te gaan. Van Oostrum: “Mooi dat ook dit nieuwe akkoord er komt. Dit zal een goede bijdrage leveren aan een meer gezond Voorschoten, aan kinderen die een gezonde start kunnen maken, aan ouderen die fit met pensioen kunnen gaan en nog lang kunnen meedoen aan de samenleving, Voor het CDA-Voorschoten is het ook belangrijk dat beide akkoorden niet apart van elkaar worden uitgevoerd, maar slim worden gecombineerd zodat het effect van beide akkoorden maximaal is’.

In de samenwerking tussen sport en welzijn mag het belang van cultuur zeker niet worden vergeten. Cultuur verbindt, het brengt schoonheid, ontspanning en inspiratie. Cultuur levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het DNA van Voorschoten. Het CDA-Voorschoten is daarom van mening dat de Cultuurfabriek ook een plek moet krijgen aan de overlegtafel. ‘Als je plannen maakt en uitvoert, doe het dan vooral samen én met elkaar’, betoogde Van Oostrum in de raad. Het voorstel van het CDA Voorschoten om ook Cultuurfabriek uit te nodigen bij het opstellen van de verdere uitvoeringsplannen werd unaniem gesteund door de gemeenteraad. Het CDA-Voorschoten ziet met belangstelling naar het integrale uitvoeringsprogramma, waar zowel sport, welzijn, onderwijs als cultuur een bijdrage aan levert.

Nieuws overzicht

Afbeelding
Huiselijk geweld en kindermishandeling: ook in Voorschoten 3 uur geleden
Afbeelding
Forescate Dames 1 wint met 3-1 van Alliance D1 3 uur geleden
Afbeelding
Volleybaljongens Gemini Kangeroes zoeken nieuwe spelers 3 uur geleden
Afbeelding
Spetterend glow feest voor 08-09-010!! 3 uur geleden
Afbeelding
'Niet alleen lichamelijk maar ook mentaal sterker worden' 4 uur geleden