Nieuwe bosaanplant in Vlietland langs de A4 zal het verkeerslawaai nog meer verminderen. Foto Ed en Sonja ©
Nieuwe bosaanplant in Vlietland langs de A4 zal het verkeerslawaai nog meer verminderen. Foto Ed en Sonja ©

Verkeerslawaai Vlietland en Voorschoten wordt nog verder beperkt

Algemeen Regio nieuws

(persbericht) Een zestal bij Vlietland en de Vogelplas Starrevaart betrokken organisaties is blij met het besluit van de provincie om bij beide gebieden een geluidwering langs de A4 aan te leggen. 

Hierbij gaat het om de Vereniging Vrienden van Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart, het Recreatiecentrum Vlietland B.V. en de Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten.

De organisaties zijn blij, omdat de geluidwering (waar ze zich al vele jaren voor ingezet hebben) de rust in beide drukbezochte gebieden ten goede zal komen. Ze zijn ook blij met de geluidwering, omdat vooral Voorschotenaren die langs de Vliet wonen daarvan zullen meeprofiteren.

Wel vinden de organisaties het erg jammer dat het scherm verder van de huidige A4 af komt te staan, omdat rekening wordt gehouden met de verbreding van de A4 (van 2 x 4 naar 2 x 5 rijstroken) en de verlegging van de weg richting Vlietland. Dat is vooral jammer, omdat een geluidsscherm minder verkeerslawaai tegenhoudt naarmate het verder van de weg staat. En dat terwijl de verbreding van de A4 intussen voor jaren is uitgesteld en misschien wel helemaal niet doorgaat. B&W van Den Haag vinden bijvoorbeeld, dat de rijksoverheid de geplande verbreding van de A4 moet heroverwegen.

Op dit ogenblik zijn de zes organisaties samen met het Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4 en de provincie bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van plannen om bomen en struiken aan te planten in Vlietland, die het verkeerslawaai nog meer zullen verminderen. De provincie heeft daarvoor een budget ter beschikking gesteld. 

Ook bij de herplant van de bosvakken in Vlietland met een soortenrijker assortiment van bomen en struiken zal daarmee rekening worden gehouden. Ook dat zal de rust in Vlietland en het wooncomfort in Voorschoten ten goede komen.

Nieuws overzicht

Afbeelding
Dit weekend gaat de zomertijd in 4 uur geleden
Afbeelding
22 Nieuwe Voorschoten 4 uur geleden
Afbeelding
Nieuwe bomen in het Berkhoutpark 12 uur geleden
Afbeelding
Feyenoord komt naar Voorschoten! 23 mrt., 10:29
Afbeelding
Laurentiusorgelconcert met 21-jarige Maarten Wilmink 22 mrt., 15:55