<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Foto:

De inwoner komt steeds meer in beeld

Persbericht GroenLinks Voorschoten

Hoewel nog niet overal even zichtbaar voor het publiek, krijgt de nieuwe aanpak van participatie van onze inwoners steeds meer vorm in Voorschoten. In een aantal pilotprojecten vindt er voor de gemeente en haar inwoners onmisbare inwonersparticipatie plaats. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Belofte van Voorschoten en een aantal bouwprojecten. Het plan is dat daar binnenkort ook een internetpanel bijkomt, dat nu nog volop in ontwikkeling is.

In het verleden heeft de gemeente Voorschoten nogal eens steken laten vallen bij het communiceren met, en betrekken van, inwoners in Voorschoten. Na het aannemen van een nota over dit onderwerp in 2019 is de gemeente gestart met enkele pilots, waar actief wordt ingezet op het actief betrekken van inwoners. Voorbeelden daarvan zijn de kerngroep Wonen en Bouwen en de Belofte van Voorschoten rond een CO2-neutraal Voorschoten. Maar op meer terreinen zijn inwoners betrokken; bijvoorbeeld bij de ontwikkeling op het terrein van Intratuin en het Nicolaespark, of de ontwikkeling van de nieuwe gemeentelijke website. Bij al deze projecten is een diverse groep inwoners betrokken, die gezamenlijk mede richting geven aan ontwikkelingen op het terrein van volkshuisvesting, energietransitie, en informatievoorziening. Deze nieuwe focus op inwonersparticipatie is ook belangrijk met het oog op de Omgevingswet, die men in 2022 wil invoeren en waarin participatie een belangrijk ijkpunt is.

In eerste instantie hadden de afwezigheid en het latere vertrek van burgemeester Bouvy als portefeuillehouder een impact op de voorgenomen plannen. Ook de ontvlechting van Wassenaar en Voorschoten en de daaruit voortkomende drukte belemmerden de uitvoering. Hierdoor was er enige tijd weinig ruimte om te komen tot de benodigde ontwikkelingen binnen de gemeentelijke organisatie en ook beperkte aandacht voor de uitvoering van eerder gemaakte plannen. Met de concrete start van de verschillende projecten zijn we onderhand gelukkig een stuk verder dan op het moment van aanname van de nota burgerparticipatie. Met het overgaan van de portefeuille participatie naar wethouder Spil ligt deze nu bovendien bij een wethouder die al ruime ervaring op dit beleidsterrein heeft.

De diverse recente initiatieven zijn zichtbare stappen in het betrekken van inwoners bij hun directe leefomgeving. Om ervoor te zorgen dat inwoners ook in bredere zin van zich kunnen laten horen wordt nu onder andere gekeken naar het opzetten van internetpanels. Hiermee zou een veel bredere groep inwoners op een laagdrempelige manier hun mening kunnen geven en mee kunnen denken over actuele plaatselijke onderwerpen. Voor GroenLinks is dat een interessante gedachte, waarbij het wat ons betreft dan wel belangrijk is dat de inwoners in dat panel een goede afspiegeling vormen van Voorschoten.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten