Afbeelding

Gerichter aandacht voor communicatie naar raad en inwoners

Algemeen Persberichten Politiek

Persbericht CDA

“Wij stellen voor om meer gericht aandacht te besteden aan de communicatie van het College naar gemeenteraad en inwoners, geheel in lijn met de erkenning door burgemeester Stemerdink dat de communicatie van het college “beter kan en moet”. Dat kan in de CDA-opvatting bijvoorbeeld door de gemeentelijke communicatie periodiek een vast agendapunt te maken en te bespreken in de raadscommissie Burger en Bestuur (B&B)”. Dit standpunt vertolkte Cees Bremmer onlangs namens de CDA-fractie tijdens de laatste vergadering van de gemeenteraad voordat de raad met zomervakantie ging. 

Burgemeester Stemerdink schaarde zich achter de suggestie van de CDA-fractie.Zij zegde toe de gemeentelijke communicatie door het college periodiek te willen bespreken in de genoemde raadscommissie B&B. Dat sluit volgens haar goed aan bij de start, direkt na deze zomervakantie, van een nieuwe eigen ambtelijke werkorganisatie. En natuurlijk is dit een leerproces dat niet van de ene op de andere dag gaat. Maar de communicatie naar buiten toe, hoewel er ook veel goed gaat, kan en moet echt beter, benadrukte zij.

Deze bijdrage van de CDA-fractie bij monde van Cees Bremmer kwam naar voren in een debat binnen de gemeenteraad n.a.v. een door het CDA- samen met de fracties van Voorschoten Leefbaar Sterk, ONS en PvdA- ingediende motie over informatievoorziening door het college. Deze motie riep het college op onder meer “toe te werken naar een cultuur van goede en tijdige, informatievoorziening teneinde vertrouwen te herstellen”. Dit alles n.a.v. enkele recente voorbeelden waarbij de informatie-verstrekking vanuit het college naar burgers vaker dan gewenst laat en/of onvolledig was, zoals bijv. in het geval van de Jan Wagtendonkstraat. De fractievoorzitters van de coalitiepartijen moesten erkennen dat er in communicatie door de gemeente de laatste tijd het nodige was mis gegaan. Toch steunden de coalitie-fracties van de VVD, Groen Links, D66 en ook de SP de motie van de oppositie uiteindelijk niet. De CDA-fractie zal in lijn met de benadering van de burgemeester een constructieve bijdrage leveren aan een betere gemeentelijke communicatie!

Nieuws overzicht

Afbeelding
Huiselijk geweld en kindermishandeling: ook in Voorschoten 3 uur geleden
Afbeelding
Forescate Dames 1 wint met 3-1 van Alliance D1 4 uur geleden
Afbeelding
Volleybaljongens Gemini Kangeroes zoeken nieuwe spelers 4 uur geleden
Afbeelding
Spetterend glow feest voor 08-09-010!! 4 uur geleden
Afbeelding
'Niet alleen lichamelijk maar ook mentaal sterker worden' 4 uur geleden