<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
<p>De borden in het centrum zijn onduidelijk. Het is een van de conclusies uit het verkeersonderzoek in het centrum.&nbsp;</p>

De borden in het centrum zijn onduidelijk. Het is een van de conclusies uit het verkeersonderzoek in het centrum. 

(Foto: VSK)
Regio nieuws

Verkeersonderzoek: handhaaf wandelzone in de Schoolstraat

Het onderzoek naar verkeer in het centrum is afgerond en er zijn een aantal opvallende aanbevelingen gedaan. Zo wordt geadviseerd de Schoolstraat als wandelzone te handhaven en wordt een fietsstrook afgeraden. Ook zijn er aanbevelingen voor het parkeren in het centrum en het eenrichtingsverkeer in de Voorstraat. De gemeenteraad neemt later dit jaar een besluit over de aanbevelingen.

In 2019 zijn er enkele verkeersmaatregelen in het centrum van Voorschoten genomen, die voortvloeien uit het Centrumplan Voorschoten 2018 en het Plan Voorstraat Voorschoten. Hierop volgden enkele bezwaarschriften van inwoners. Daarom heeft het college van B&W besloten nader onderzoek te laten doen. Het zogenaamde Verkeersonderzoek Centrum Voorschoten, uitgevoerd door Bureau Sweco Nederland B.V. is inmiddels afgerond en ter informatie aan de raad gestuurd.

Wethouder Erika Spil (Verkeer en Vervoer): ‘Dankzij dit verkeersonderzoek kunnen we goed onderbouwd kijken naar reeds genomen en nog te nemen maatregelen op de verkeerssituatie in het centrum. Ik begrijp dat we hier niet iedereen blij kunnen maken, maar de veiligheid van de (kwetsbare) verkeersgebruikers, het winkelplezier van de bezoekers en het economische belang hebben zwaar meegewogen in het onderzoek.’

Het bureau heeft gesproken met de ondernemers, bewoners, winkeliersvereniging, Fietsbond, ouderenvereniging, politie en de initiatiefneemster van de petitie om het fietsverbod op te heffen. Ook is de uitslag van de flitspeiling meegenomen. 

Duidelijk is dat de bebording in het centrum wel wat aandacht behoeft. Uit het onderzoek komt naar voren dat de informatie niet duidelijk is. ‘Vooral de uitzondering voor wat betreft de tijden van het fietsverbod in de Schoolstraat is niet handig’, zegt wethouder Spil. ‘Het advies is om deze tijden gelijk te trekken: van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur mag er niet gefietst worden. Winkels open, fietsers lopen, is het devies.’ 

Ook het fietsen in de stegen naar de Voorstraat blijft verboden. Verder wordt onder andere geadviseerd het eenrichtingsverkeer in de Voorstraat uit te breiden tot en met het beeld van het Paard naar de kruising Marinelaan/Schoolstraat. Dit deel is nu nog afgesloten voor verkeer. 

In principe zijn er genoeg parkeerplaatsen in het centrum, aldus het rapport. Het advies is wel dat om de tijden in de blauwe parkeerzone allemaal gelijk te trekken naar twee uur, met uitzondering van de Schoolstraat Boulevard waar parkeren één uur blijft. Tenslotte wordt geadviseerd om meer fietsparkeerplekken in het centrum te creëren.

De verkeersplannen en het volledige onderzoeksrapport zijn na te lezen op www.voorschoten.nl/verkeersplan


&lt;SCRIPT SRC=&quot;//secure.adnxs.com/ttj?id=&amp;cb=[CACHEBUSTER]&amp;referrer=voorschotensekrant.nl&amp;pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&amp;postcode=&quot; TYPE=&quot;text/javascript&quot;&gt;&lt;/SCRIPT&gt;
Meer berichten