Logo voorschotensekrant.nl
<p>De gemeente Voorschoten wil in de regio de opvang van statushouders regelen. Foto: VSK</p>

De gemeente Voorschoten wil in de regio de opvang van statushouders regelen. Foto: VSK

Regio nieuws

Gemeente: weinig mogelijkheden opvang statushouders

Gemeenten zitten flink in de knel door de verplichting van het ministerie om met voorrang huizen te vinden voor statushouders terwijl de woningnood toch al zo hoog is. In totaal moeten er voor het eind van het jaar in heel Nederland 11.000 statushouders worden ondergebracht. Ook Voorschoten heeft het verzoek ontvangen maar er is vrijwel geen woning te vinden.

‘Ook de gemeente heeft het verzoek ontvangen om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn tot extra (tijdelijke) huisvesting van statushouders. Met name nu de druk toeneemt als gevolg van de verschrikkelijke situatie in Afghanistan’, reageert een woordvoerder desgevraagd. ‘Momenteel doet Voorschoten al het maximale in haar redelijke kunnen, om ook haar bijdrage te leveren op dit gebied. Samen met woningcorporaties wordt gekeken hoe in de huidige taakstelling aan Voorschoten, opgelegd door rijk en provincie, voorzien kan worden. Dit is momenteel al een dubbele taakstelling, wat een grote druk legt op de woningcorporaties en de gemeente.

Regio
Daarnaast willen we deze problematiek vooral proberen samen met én in de Leidse regio op te pakken. Zo is er al extra tijdelijke huisvesting gerealiseerd in regiogemeente Oegstgeest. Hier worden ook statushouders ondergebracht die uiteindelijk aan Voorschoten zijn gekoppeld. Hierdoor wordt een stuk druk bij het COA weggenomen.

Woningbouwprojecten
Verder wil Voorschoten met name de focus houden (en hier haar capaciteit aan besteden) op de geplande woningbouwprojecten. Dit moet op zo snel mogelijke termijn structureel zorgen voor extra woonruimte voor alle doelgroepen. Niet alleen statushouders, maar ook gewoon Voorschotenaren op zoek naar een woonruimte, of mensen met een bepaalde zorgbehoefte die moeilijk aan een huis komen. Op dit moment ziet Voorschoten op korte termijn weinig opties tot extra mogelijkheden. Vooral gebonden aan ruimte, maar ook inzet vanuit de recent gereorganiseerde ambtelijke organisatie.’

Meer berichten