Arnold Posthuma
Arnold Posthuma

Voorstel Cultuur coördinator aangenomen door Raad Voorschoten

Algemeen Persberichten Politiek

Persbericht PvdA

In de Raad van 11 november 2021 heeft de voltalige gemeenteraad minus coalitiepartij VVD ingestemd met een belangrijk voorstel van de PvdA: het aanstellen van een cultuur coördinator in Voorschoten voor de periode 2022-2025. Hiervoor zijn ook additionele middelen vrijgemaakt, á 40.000 per jaar. De opzet van dit initiatief is overeenkomstig de recent ingestelde Sport coördinator.

Als PvdA vinden we het belangrijk dat de gemeente in cultuur en kunst investeert. Voorschoten telt vele culturele- en kunstzinnige organisaties. Daar zijn we als dorp trots op. Ze stimuleren de sociale cohesie van onze samenleving en dragen bij aan de leefbaarheid van ons dorp. Het huidige College van Voorschoten heeft het belang van Cultuur telkenmale met de mond beleden, maar heeft de afgelopen jaren op het gebied van ambtelijke en financiële ondersteuning nauwelijks thuis gegeven. De bezuinigen in 2017 op de cultuursector in Voorschoten staan nog steeds op ieders netvlies. 

Met het aannemen van dit voorstel heeft een trendbreuk op de vlak plaatsgevonden. Samen met de voltallige oppositie en coalitiepartijen D66 en GroenLinks heeft de raad besloten, naar voorbeeld van de sport coördinator, een cultuur coördinator aan te stellen. Deze cultuur coördinator krijgt de verantwoordelijkheid om additionele middelen vanuit de Rijksoverheid en de provincie Zuid- Holland te ontvangen, als zogenoemde co- financiering op projecten. Die middelen zijn beschikbaar, maar worden door onvoldoende ambtelijke capaciteit niet aangevraagd. Verder moet deze functionaris de cultuurparticipatie en -educatie in onze gemeente bevorderen. Tevens heeft coördinator als taak dwarsverbanden tussen culturele instellingen te bevorderen en culture agenda in Voorschoten te promoten. We zullen als PvdA Voorschoten scherp monitoren hoe het College dit voorstel gaat uitvoeren.

Nieuws overzicht

Afbeelding
Mis het niet: De Goed Voor Elkaar Show 2024! 4 uur geleden
Wethouder Paul de Bruijn kwam Imadeddine Hader van de Stichting Assalem feliciteren. Foto's: VSK
Het begin van een traditie: samen het Suikerfeest vieren 10 uur geleden 1
Afbeelding
Blijf langer sterk 13 uur geleden
De eerste Zonnebloemloten zijn verkocht door Zonnebloemvoorzitter Bert Dedden, aan burgemeester Stemerdink
Burgemeester Nadine Stemerdink koopt eerste Zonnebloemloten 17 apr, 15:04
Afbeelding
Voorschoten sluit aan bij Hollandse Plassen 17 apr, 13:42