Logo voorschotensekrant.nl
Foto:
Regio nieuws

Informatie rondom de jaarwisseling en kerstbomeninzameling

(Gemeentebericht) De verkoop en het afsteken van vuurwerk is dit jaar, ook met oud & nieuw, verboden. Jaarlijks wordt er bij de nieuwjaarsviering een extra beroep gedaan op de zorg. Dat willen we dit jaar voorkomen, vanwege de enorme druk op de zorgprofessionals door COVID-19. Vorig jaar droeg het vuurwerkverbod bij aan flink minder bezoeken aan de spoedeisende hulp en minder spoedoperaties (circa 70% minder vuurwerkslachtoffers). 

U kunt overlast van vuurwerk melden via toezicht@voorschoten.nl. Meer informatie over het vuurwerkverbod op Vuurwerk | Rijksoverheid.nl.

Vreugdevuren en carbidschieten
Grote vreugdevuren zijn verboden. Een gezellig (beperkt) sfeervuur in een vuurkorf mag wel. Doe dit in de eigen voor- of achtertuin, dus niet op de openbare weg. Let op dat er genoeg afstand is tussen het vuur en bouwwerken, de openbare weg en eigendommen van anderen. Stook alleen hout en gooi geen afval in het sfeervuur. Carbidschieten is in Voorschoten verboden.

Kerstboominzameling 5 januari 2022
Op woensdag 5 januari 2022 vindt de kerstbomeninzameling plaats. Voor iedere ingeleverde kerstboom ontvangt u € 0,50. Hierdoor krijgt iemand die veel tijd en energie steekt in het verzamelen van kerstbomen daar ook een beloning voor. Heeft u minimaal 30 kerstbomen verzameld? Neem dan contact op met de gemeente via 14071 om de bomen op te laten halen. Hiervoor hoeft u niet te wachten tot 5 januari. Onderstaand vindt u de kerstboom inzamelpunten.

Kerstboom inzamelpunten
Inzamelt?den: 12.30 – 16.00 uur.
Koninkl?ke Marinelaan 21
Planciusplantsoen
Baron Schimmelpenninck van der Oyelaan
Chopinlaan/Diepenbrocklaan
Koeriersterpad / Bertus van Akenlaan

Spelregels
- Op alle locaties geldt: per ingeleverde boom kr?gt men € 0,50.
- De kerstbomen moeten ontdaan z?n van sp?kers.
- Uitsluitend particulieren kunnen met de actie meedoen.

Wat doet de gemeente?

Afvalbakken
In de dagen voor oudjaar haalt de gemeente de afvalbakken b? speeltuinen weg. De afvalbakken die bl?ven staan, sluiten we af. Dit gebeurt vanaf 27 december. Na de jaarwisseling zetten we de afvalbakken terug of we openen deze weer.

Afvalkalender
K?k op de afvalkalender voor de ophaaldagen op uw adres. In week 52 haalt de gemeente extra restafval en oud papier op. We halen dan geen GFT op. Dit geldt ook voor week 1 van 2022. Maak kartonnen dozen klein of breng deze ‘s woensdags (12-16 uur) naar de gemeentewerf aan de Koninkl?ke Marinelaan. De nieuwe afvalkalender voor 2022 staat ook op bovengenoemde website.

Ondergrondse en bovengrondse containers
Op oudejaarsdag sluit de gemeente de ondergrondse en bovengrondse containers. De volgende ochtend openen we deze weer. De containers voor papier, plastic en glas sluiten we in de loop van oudejaarsdag af. De ondergrondse containers voor restafval gaan om 18.00 uur op slot en de volgende ochtend om 08.00 uur weer open.

Wat kunt u zelf doen?

Brandbare spullen
Breng groot afval en bouwmateriaal al vóór oud en nieuw naar het afvalbrengstation. De milieustraat aan de Hogeboomseweg 62 in Wassenaar is open van maandag tot en met vr?dag van 08.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. Op eerste kerstdag en nieuwjaarsdag gesloten. Op vr?dag 24 december en vr?dag 31 december geopend tot 16.00 uur.

Afvalbak in de achtertuin
Als u er ruimte voor heeft, zet uw groene, gr?ze en/of blauwe bak dan in de achtertuin of binnen om schade te voorkomen.

Voor uw veiligheid
Er wordt t?dens de jaarwisseling streng opgetreden tegen vandalisme en geweld. En sommige locaties worden extra beveiligd.

Jongeren en Halt
De politie verw?st jongeren van 12 tot en met 17 jaar die het vuurwerkverbod overtreden, door naar Halt. Jongeren die vernielingen aanrichten, moeten de schade vergoeden.

Jongerenwerk in de kerstvakantie (Voorschoten Voor Elkaar)
Het jongerenwerk in Voorschoten is er voor jou. Als je behoefte hebt aan een gesprek, bl?ven we bereikbaar. Bel ons, k?k op social media of kom langs aan het Alettahof (Aletta Jacobsplantsoen 97). Helaas is het coronavirus nog niet weg, we hebben te maken met sluiting van b?na alles van 17.00-05.00 uur. Daarom gaan avondactiviteiten niet door en is het verboden om vuurwerk af te steken.

Contact
In de kerstvakantie z?n we wat vaker te vinden in het Alettahof. Spreek ons aan op straat of bel naar 071 561 9001 of naar 06 36 46 71 96. Of k?k op Instagram (jongerenwerk_voorschoten) of Snapchat (jw_voorschoten).

Meer berichten