<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
<p>Bestuurslid Peter van Egmon van Huurdersbelangen Voorschoten</p>

Bestuurslid Peter van Egmon van Huurdersbelangen Voorschoten

(Foto: )
Regio nieuws

Huurdersbelangen schort overleg met gemeente op

Huurdersbelangenvereniging Voorschoten HBVV heeft besloten zich tot na de verkiezingen terug te trekken uit het bestuurlijk overleg in de hoop dat het nieuwe college zal ingrijpen op het huidige woonbeleid. Dat laat de organisatie in een persbericht weten. HBVV maakt zich zorgen over het minimale aantal sociale huur of woningen voor starters en senioren die op stapel staan. 

HBVV stelt dat het college kiest voor een rampzalig huur- en koopwoningenbeleid. ‘Bij Starrenburg II en Het Arsenaal, houdt het college vast aan de allang achterhaalde 15% huursegment maar wat prijsafspraken betreft schakelde men wel heel gemakkelijk over naar verdubbeling of zelf meer’, aldus HBVV. ‘Het resultaat, een minimaal aantal kleine huurflatjes (zogenaamde compacte woningen) en peperdure koopwoningen. Met als gevolg dat de lokale woningmarkt op slot zit en jongeren, ouderen, beginnende gezinnen, een persoonshuishoudens w.o. gescheiden mensen, hun heil buiten Voorschoten moeten zoeken.’

Wethouder Cramwinckel liet in de raadscommissie WRG al weten dat de gemeente niets kan doen aan de hoge verkoopprijzen. ‘De grond is verkocht aan projectontwikkelaars en die stellen de prijzen markt-conform vast.’ Ook de wethouder vind de hoge prijzen onwenselijk. 

‘Al bijna een jaar lang proberen wij informatie te krijgen van de wethouder over wat er nu echt gebouwd gaat worden in Voorschoten’, stelt bestuurslid Peter van Egmond in het persbericht. ‘Immers, toen het huidige college aantrad was het streven om in 300 woningen te realiseren van 2018 tot nu. Er zou worden gebouwd voor starters, ouderen, beginnende gezinnen, een persoonshuishoudens enz. Resultaat, bij elkaar zijn er zo’n 40 loei dure woningen gebouwd op het Duivenvoordencorridor. Er komen 33 sociale compacte huurflats op Intratuin en 96 peperdure woningen. De beloofde woningen met een vanaf prijs van € 284000 zijn verdwenen. Bij Het Arsenaal hetzelfde probleem, een paar sociale flats en de overige woningen boven de vijf ton. Op Beresteijn kosten de kleinste flats al bijna 7 ton en er is geen sprake van sociale koop of huur. In Starrenburg III wordt vastgehouden aan de jaren geleden afspraak van 15% sociaal. 

Voor de HBVV is de maat vol. ‘Wij hebben de HBVV onder andere opgericht omdat wij gaan voor een rechtvaardig woonbeleid voor Voorschoten. Van dat rechtvaardige woonbeleid, gericht op betaalbare en beschikbare woningen voor alle Voorschotenaren is nu en in de toekomstplannen totaal geen sprake. Na de gemeenteraadverkiezingen zal de HBVV weer deelnemen aan het overleg met de gemeente, hopelijk zijn er dan wel radicale veranderingen doorgevoerd, besluit Peter van Egmond. 

Wethouder Cramwinckel betreurt dat de HBVV dit besluit genomen heeft. ‘Wij staan altijd open voor een gesprek over hoe zaken anders en beter kunnen worden aangepakt en hebben de HBVV dan ook direct uitgenodigd voor een open gesprek’, reageert hij via een woordvoerder van de gemeente. ‘Daarbij vindt de wethouder het onder andere belangrijk om rollen te verduidelijken en te bespreken aan welke tafels welke discussies worden gevoerd. 

De gemeente stuurt bij nieuwe bouwprojecten aan op ten minste 25% sociaal en 20% middensegment, zodat er voor iedereen meer betaalbare woningen beschikbaar komen. 

Ook de wethouder vindt het zorgelijk het dat de prijzen van de vrije sector woningen zo explosief gestegen zijn. Het is belangrijk dat wordt nagegaan wat het nieuwe kabinet en de gemeenten hier gezamenlijk aan kunnen doen.’&lt;SCRIPT SRC=&quot;//secure.adnxs.com/ttj?id=&amp;cb=[CACHEBUSTER]&amp;referrer=voorschotensekrant.nl&amp;pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&amp;postcode=&quot; TYPE=&quot;text/javascript&quot;&gt;&lt;/SCRIPT&gt;
Meer berichten