Afbeelding

GroenLinks Voorschoten: ‘Op een groen plein is het nóg fijner’

Algemeen

Persbericht GroenLinks Voorschoten

De gemeente gaat een ontwikkelvisie voor het centrum van Voorschoten opstellen. Waar dat in het verleden in de vorm van een bestemmingsplan ging, is met de verwachte invoering van de omgevingswet gekozen voor een visie waar bewoners vroeg in het proces over mogen meepraten.
De gemeenteraad werd tijdens de commissievergadering op 9 juni jl. gevraagd om een oordeel te vellen over de startnotitie, een document waarin beschreven staat welke onderwerpen terug moeten komen in het visiedocument. Voor GroenLinks Voorschoten is het belangrijk dat het centrum verder vergroent, dat er goed nagedacht wordt over autoluw maken, dus ook parkeren, én dat klimaatadaptatie vanzelfsprekend is bij alle ontwikkelingen. Immers, op een groen plein is het koeler en is de luchtkwaliteit bewezen beter. Dat is nóg fijner toeven. Bovendien moet goed rekening gehouden worden met de inwoners van het centrum. Zij vragen al enige tijd aandacht voor geluidshinder en verkeersoverlast.

Dat inwoners van Voorschoten kunnen meedenken werd door iedere partij toegejuicht. Toch kwamen er veel kritische kanttekeningen ter sprake. GroenLinks Voorschoten waarschuwde dat participatie niet een traject is waarna iedereen gegarandeerd tevreden is. Maar het is juist belangrijk om goed te weten waar inwoners wel (of niet) over meedenken of meebeslissen. Het centrum is méér dan een winkelstraat. Voorschotenaren komen elkaar tegen op de markt, maken een praatje terwijl de kinderen spelen bij ‘het treintje’. GroenLinks raadslid Corine Ilic: “GroenLinks vindt het belangrijk om ook die waardes mee te nemen, bijvoorbeeld door een brede en diverse groep inwoners te betrekken.” GroenLinks was daarom als enige tegen het nu verder brengen van de startnotitie in de Raad. Zonder goed doordacht plan voor participatie kan de gemeente wat GroenLinks betreft beter eerst een heldere marsroute uitstippelen voor de centrumvisie.

Nieuws overzicht

Afbeelding
Nieuw bestuur Vereniging Noord Hofland en Frans Bakker erelid 10 uur geleden
Afbeelding
Veurs Lyceum doet mee aan Rijnlandcup 10 uur geleden
Afbeelding
VVD: Belangrijke stappen voor woningenbouw Voorschoten 19 uur geleden
Afbeelding
Archeo-workshop voor kinderen in Museum Voorschoten 19 uur geleden
Afbeelding
Wethouder Hubert Schokker start campagne 'Voorschoten gaat voor afval scheiden' 5 jun., 11:01 1