Afbeelding

Voorschoten heeft een nieuw college

Algemeen Politiek

Na bijna vier maanden heeft Voorschoten weer een college. VVD, Voorschoten Lokaal en CDA presenteerden vandaag het coalitieakkoord. Komende donderdag worden de drie wethouders: Paul de Bruijn voor de VVD, voormalige ONS Voorschoten fractievoorzitter Hans van der Elst voor Voorschoten Lokaal en René Zoetemelk voor het CDA geïnstalleerd.

De drie partijen willen een open bestuurscultuur dat bereikbaar en transparant is moet een goede dienstverlening op alle gebieden. Met meedenkende ambtenaren, vereenvoudigde procedures en regels waar mogelijk, en inwoners die aangemoedigd worden om mee te denken over processen. ‘Inwonerparticipatie in termen van adviseren en meedenken is van groot belang en kan de kwaliteit van planvorming verbeteren. De participatieprojecten zijn duidelijk, transparant, maar ook eindig. Het uiteindelijke besluit van het gemeentebestuur zal een besluit zijn met oog voor het algemeen belang’, aldus het akkoord.

Het coalitieakkoord is gebaseerd op drie pijlers:

1. Voorschoten blijft een heerlijk woondorp
Ook in de toekomst blijft Voorschoten een heerlijk florerend woondorp, met betrokken inwoners, ondernemers en verenigingen. Een dorp met een groen karakter, voldoende voorzieningen, (preventieve) zorg en welzijn dichtbij en gezellige centra om onze boodschappen te doen of lokaal een baan te vinden.

2. Voorschoten heeft meer betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen
We zetten in op het ontwikkelen van meer betaalbare woningen, met name gericht op jongeren, jonge gezinnen en senioren. De focus ligt dus op jongeren/starters, die graag in Voorschoten blijven wonen. Maar ook bouwen voor senioren om zo actief doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Levensloop bestendig wonen/bouwen vraagt extra aandacht.

3. Voorschoten is duurzaam en toekomstbestendig
Om klimaatveranderingen het hoofd te bieden gaan we aan de slag met oplossingen op het gebied van klimaatadaptatie. Duurzaam bouwen is de standaard, we gaan onze rioleringen wijkgericht up-to-date brengen. Ook zorgen we ervoor dat onze inwoners droge voeten houden in de toekomst en gaan daarbij zorgvuldig om met onze omgeving.’

De ambities zijn groot maar de coalitiepartners realiseren zich dat ze dat niet alleen kunnen. ‘Bestuurlijke zelfstandigheid is weliswaar essentieel om grip te houden op eigen voorzieningen, maar er zal op meerdere gebieden, zoals zorg en welzijn, klimaat, afval, verkeer, maar ook delen van de bedrijfsvoering, intensief samengewerkt worden in de (Leidse) regio. Een goede dienstverlening voor onze inwoners heeft prioriteit, zelfs als regionale samenwerking soms ten koste gaat van eigen beleidsruimte.’

De voorlopige portefeuilleverdeling ziet er als volgt uit:

In de portefeuille van wethouder Paul de Bruijn zit onder andere economie en vestigingsklimaat, centrum en winkelcentra, regionale samenwerking, omklap sociaal domein, toerisme & recreatie, vastgoed en Werk & Inkomen.

Wethouder Hans van der Elst krijgt onder andere: financiën, grondzaken, woningbouw, onderwijs, subsidiebeleid, kunst & cultuur.

Wethouder René Zoetemelk heeft in zijn portefeuille onder andere: Duurzaamheid, milieu en energie, gezondheidszorg, inwonersparticipatie, jeugdzorg, riolering, sport, verkeer, vrijwilligers en WMO.

Op donderdag 7 juli vinden algemene beschouwingen plaats over dit coalitieakkoord en worden de beoogde wethouders in een bijzondere gemeenteraadsvergadering geïnstalleerd. Later besluit het college definitief over portefeuilles, het loco-burgemeesterschap en andere taken.

Lees hier het volledige akkoord met de portefeuilleverdeling

Nieuws overzicht

Afbeelding
Centrumondernemers onaangenaam verrast door huisvesting ambtenaren in centrum gisteren 13
André Ewijk heeft zijn Moments weer geopend. Genieten van heerlijk ijs!!
Moments is weer open! 2 mrt, 11:50 1
Afbeelding
Koudwatervrees 2 mrt, 10:00
Afbeelding
"BLIJSPEL" VERGETELHEID toneelgroep Voorschoten 1 mrt, 16:07
Op dinsdagavond, woensdagmiddag en vrijdagochtend is de speelotheek in de bieb aan de Wijngaardenlaan open. Foto: Speelotheek
Statiegeldactie bij AH voor Speel-O-Theek Voorschoten 1 mrt, 12:00