VVD-commissielid Jaap Haubrich
VVD-commissielid Jaap Haubrich

Persbericht VVD over aanleg glasvezel in Voorschoten

Algemeen

In oktober 2022 is de firma Delta in Voorschoten begonnen met een zeer actieve reclame-campagne voor de uitrol van hun glasvezelnetwerk, met folders, een informatie-centrum aan het Treubplein, speciale informatie-avonden voor inwoners en hebben mensen thuis al bezoek gehad van Delta om te kijken of en hoe de aansluiting mogelijk is. Dit is in november reeds aanleiding geweest voor de VVD-Fractie om schriftelijke vragen te stellen aan het College over welke bedrijven, naast Delta, voornemens zijn om glasvezel aan te gaan bieden in Voorschoten en welke mogelijkheden de gemeente heeft om harde afspraken te maken met deze partijen over het beperken van de overlast tijdens de aanleg (graafwerkzaamheden). VVD-commissielid Jaap Haubrich heeft het College daarnaast gevraagd om de inwoners van Voorschoten, vanuit de Gemeente, te informeren over de activiteiten. Begin december zijn deze vragen grotendeels naar tevredenheid beantwoord. Het college heeft aangegeven op korte termijn met een informatiebrief te komen. Inmiddels is ook T-Mobile begonnen met voorbereidende activiteiten én de bijbehorende promotie voor de uitrol van hun glasvezelnetwerk, waardoor de verwarring bij veel inwoners toeneemt. Daarom heeft de VVD-fractie het punt geagendeerd voor de Commissie WRG op 12 januari. We zullen dan aandringen op duidelijke informatievoorziening over dit onderwerp aan alle inwoners van Voorschoten; De uitrol van glasvezel in Voorschoten is zeer positief, maar onze inwoners hebben wel behoefte aan tijdige en gedegen informatieverstrekking vanuit de Gemeente zodat iedereen een juiste keuze kan maken.

Nieuws overzicht

Afbeelding
Zeer muzikaal samenspel Pantelis Protopapas Quartet bij PJPJ Voorschoten 19 feb, 22:25
Jeroen van Dijken VVD Zuid Holland (l)  en Jaap Haubrich VVD Voorschoten.
VVD Voorschoten blij met toekomstig Lammenschansplein 19 feb, 22:22
Afbeelding
Ruim 100 zwemdiploma's uitgereikt in zwembad Het Wedde! 19 feb, 10:53 1
Afbeelding
PvdA en GroenLinks: Leegstand centrum bedreigt levendigheid dorp! 19 feb, 08:53 2
Afbeelding
Big Band komt naar Voorschoten! 17 feb, 14:45 1