Afbeelding

Ideeën genoeg voor Ambachts- en Baljuwhuis

Algemeen Regio nieuws

‘Vestig er een museum in’, ‘zorg voor een grote theaterzaal met glazen uitbouw’, of ‘maak er toch een boutique Hotel van.’ Bewoners van Voorschoten hebben talloze ideeën voor het monumentale Ambachts- en Baljuwhuis waar de laatste jaren zoveel om te doen is geweest. Woensdagavond brainstormden zij op initiatief van de Voorschotense Krant, Sleutelstad en Omroep West over de toekomst van dit bijzondere gebouw. 

Door Lieuwe van Slooten

De gemeente wilde het AB-huis in eerste instantie verkopen aan huurder Jos Kriek. Dat ging niet door waarna er een openbare verkoop kwam. Daar kwam de Wassenaarse ondernemer Boris Bayer uit. Ook die voorgenomen verkoop ging niet door. Sterker nog, het leidde tot een juridisch conflict dat opgelost werd met een schadevergoeding van € 350.000 aan de ondernemer. Nu het pand niet verkocht is, is de vraag wat de gemeente er mee wil.

Een kleine dertig Voorschotenaren kwamen op de avond af. Sommige hadden hun plannen al geprint bij zich. Andere, waaronder een ambtenaar van de gemeente en een paar raadsleden, wilden vooral meeluisteren. Sjoerd van den Dool, oud raadslid van de VVD, was misschien wel de meest opvallende aanwezige. Hij voerde het woord toen zijn partij de deal met Kriek destijds blokkeerde.

In groepjes schreven Voorschotenaren met markers hun ideeën op de lege vellen papier. Bij een van hen stond bovenaan: ‘Steengracht museum’, vernoemd naar Jonkheer Steengracht. Hij schonk het pand in 1912 aan de gemeente onder voorwaarde dat de gemeenschap er gebruik van kan maken. Naast een museum dacht dit groepje aan een museumwinkel en hotelkamers om het te bekostigen. De kamers moesten dan vernoemd worden naar belangrijke personen in de Voorschotense geschiedenis.

Glazen uitbouw
Andere plannen leken meer op al bestaande ideeën. Zo hebben zowel Kriek als Bayer voorgesteld om er een luxe boutique hotel te maken met ongeveer 12 kamers. Daar had een van de groepjes ook wel oren naar. ‘Er moet dan wel wat verbouwd worden, want invalide mensen kunnen hier niet komen om boven te logeren.’ Beneden zou dan het restaurant komen en de kelder wordt een café.

Vroeger maakte de VKK gratis gebruik van de zolder van het pand. Daar moesten ze uit toen de gemeente wilde verkopen. Nu de verkoop mislukt is, vonden meerdere groepjes dat er in de toekomst weer iets met cultuur gedaan moet worden.

Out of de box-plannen waren er ook. Zo stelde een groep voor om een grote theaterzaal te vestigen in het pand. De ruimte die daarvoor nodig is, moest worden gecreëerd via een glazen uitbouw aan de voorkant. Andere zagen meer in kleinschalige concerten of theatervoorstellingen.

Levendigheid
De avond bestond niet alleen uit het verzamelen van ideeën. Om de aanwezigen te inspireren vertelde Wim van den Eijkel, collectiebeheerder van Museum Voorschoten, over financiering van de bouw van het Ambachtshuis. Zo kwam er een extra belasting op drank waarmee dorstige Voorschotenaren in wezen meebetaalde aan de bekostiging van het pand.

Jan van Leeuwen, wethouder in Voorschoten in de jaren 80, ging in op de meer moderne geschiedenis. In zijn tijd werd het Ambachts- en Baljuwhuis gebruikt als multifunctionele plek voor commissievergaderingen, fractievergaderingen en vonden er huwelijken plaats. Naderhand werd er dan nog wat gedronken. Die levendigheid verdween toen de gemeente Voorschoten dat allemaal terugverhuisde naar het gemeentehuis. Daardoor was de exploitatie niet meer rendabel.

Terug naar de Voorstraat
De geschiedenislessen inspireerden velen, maar de vraag bij de meeste ideeën was wel: hoe realistisch is het? Het Ambachts- en Baljuwhuis is een Rijksmonument dat veel onderhoudskosten met zich mee brengt en je mag er niet zomaar wat aan veranderen. Een van de groepjes kwam daarom met het voorstel om een stichting in het leven te roepen. ‘Die zou onder meer moeten zorgen voor fondsenwerving.’

Een andere gedachte die bij meerdere groepjes opkwam, was om functies van het gemeentehuis terug te brengen bij het Ambachts- en Baljuwhuis. Nu wordt het gemeentehuis gebruikt voor raadsvergaderingen, werkplek voor ambtenaren, loket voor burgers en er worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Tegelijkertijd moet het gebouw binnenkort grondig verduurzaamd worden.

En dus werd er gezegd: ‘Maak het AB-huis weer van de Voorschotenaren en verhuis de functies van het gemeentehuis, net als in de jaren 80, terug naar de Voorstraat.’

Plan van aanpak
Jos Kriek zelf, ook aanwezig op de brainstormavond, wil er het liefst een boutique hotel van maken. Beneden restaurant, boven hotelkamers en de grote zaal blijft beschikbaar voor de samenleving. Kriek is bereid om met die verbouwing te beginnen, maar wacht nog altijd op zekerheid vanuit de gemeente.

Daarbij is de laatste stand van zaken dat de het gemeentebestuur bezig is met een startnotitie. ‘In principe willen we een plan van aanpak en niet verkopen’, zei wethouder Paul de Bruijn daarover in de raadsvergadering van afgelopen donderdag. Maar helemaal uitgesloten is verkoop ook weer niet. Een besluit valt pas na de zomer.

Afbeelding
Afbeelding

Nieuws overzicht

Afbeelding
Nieuw bestuur Vereniging Noord Hofland en Frans Bakker erelid 10 uur geleden
Afbeelding
Veurs Lyceum doet mee aan Rijnlandcup 10 uur geleden
Afbeelding
VVD: Belangrijke stappen voor woningenbouw Voorschoten 19 uur geleden
Afbeelding
Archeo-workshop voor kinderen in Museum Voorschoten 19 uur geleden
Afbeelding
Wethouder Hubert Schokker start campagne 'Voorschoten gaat voor afval scheiden' 5 jun., 11:01 1