In 1966 bracht de regering de Tweede Nota Ruimtelijke Orde voor de te verwachte 20 miljoen inwoners in 2000. Foto: PR
In 1966 bracht de regering de Tweede Nota Ruimtelijke Orde voor de te verwachte 20 miljoen inwoners in 2000. Foto: PR

Nederland kan nog voller: twee miljoen inwoners erbij

Column Ingezonden Regio nieuws

De Adviescommissie Demografische Ontwikkeling bracht onlangs een advies uit over de bevolkingsgroei. Ze acht een forse groei met twee tot drie miljoen nodig om voldoende mensen te hebben om het huidige welvaartsniveau te behouden. 

De bevolking wordt ouder en minder productief. Per vruchtbare vrouw wordt nu 1,49 kind geboren. Migratie moet het tekort aanvullen, een moeilijke conclusie in een politieke omgeving die zich in de verkiezingen juist daartegen heeft uitgesproken. De bevolkingsgroei is nu voor 90% het gevolg van een positief migratiesaldo.

Beleid op het groeithema is nodig, omdat anders de bevolking naar 23 miljoen inwoners in 2050 zal groeien. Migratie is nodig om het welvaartsniveau veilig te stellen voor de komende jaren: handen aan het bed, aan het bureau, aan de machine, aan het stuur. Maar ook al die nieuwelingen worden ouder en moeten er dan weer extra inwoners komen om hen te verzorgen?

In 1966 bracht de regering de Tweede Nota Ruimtelijke Orde uit om de in 2000 verwachte 20 miljoen inwoners een plek te geven en het land bewoonbaar te houden. Op de bijgaande kaart was met kleurige blokjes bij alle steden aangegeven waar, hoeveel en in welke stedelijke vorm mensen zouden wonen. Het klopte allemaal. 

Het vooruitgangsoptimisme is inmiddels verdwenen en de concurrentie om de ruimte is enorm. Klimaatverandering en het verlies aan sociale en natuurlijke kwaliteit, de achteruitgang van biodiversiteit en van de natuur, het gebrek aan woningen, wateroverlast en droogte, ruimte voor de rivier, voor zonneweiden en windmolens, we worstelen er dagelijks mee. Het beleid is versnipperd, op het ene terrein gaat men aan de gang zonder de effecten op andere beleidsterreinen mee te nemen, en het wisselt voortdurend omdat het van incident naar incident beweegt. Het klimaatfonds staat ter discussie, de salderingsregeling ook, batterijen zijn brandgevaarlijk etc.

Wat doen de goedwillende burgers? Ik woon bijeenkomsten bij om in Voorschoten te doen wat gedaan moet worden: in december 2023 een bijeenkomst over de natte zone tussen de bebouwde kom van Wassenaar en de spoorlijn, maar de grootgrondbezitters van het gebied waren niet aanwezig. Binnenkort een vergadering over klimaatadaptatie en dan weer een Ontegelingscafe. 

Ik blijf hopen op de toekomst en het gezond verstand.

Peter Dordregter, voorzitter
Groencommissie OGLV

Nieuws overzicht

Afbeelding
Zeer muzikaal samenspel Pantelis Protopapas Quartet bij PJPJ Voorschoten 19 feb, 22:25
Jeroen van Dijken VVD Zuid Holland (l)  en Jaap Haubrich VVD Voorschoten.
VVD Voorschoten blij met toekomstig Lammenschansplein 19 feb, 22:22
Afbeelding
Ruim 100 zwemdiploma's uitgereikt in zwembad Het Wedde! 19 feb, 10:53 1
Afbeelding
PvdA en GroenLinks: Leegstand centrum bedreigt levendigheid dorp! 19 feb, 08:53 2
Afbeelding
Big Band komt naar Voorschoten! 17 feb, 14:45 1