<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Foto: Ellen

Dijk, Dam en Duin in familienamen

  Cultuur

Voorschoten - De Voorschotense Jan Spendel, geschiedkundige en amateurgenealoog, heeft een bijzondere belangstelling voor familienamen. Al eerder verschenen van zijn hand Familienamen in Nederland, Het Meiernamenboek, Molen en Molenaar in familienamen, Smid in familienamen, Onwelvoeglijke, bespottelijke en bijzondere familienamen, Bakker in familienamen, Buitenlandse familienamen en Nederlandse familie in het buitenland en nu dus Dijk, Dam en Duin in familienamen.

De familienamen afgeleid van dijken, dammen en duinen zijn nauw verbonden met de geschiedenis van ons land. Wie Nederland geografisch bekijkt, ziet dat terug in de “spiegel” van achternamen die meer dan 200 jaar geleden zijn ontstaan.

Niet alleen de namen waarin dijk, dam en duin in voorkomt worden door Spendel beschreven, maar er staan ook vele anekdotes en wetenswaardigheden beschreven. Zoals bijvoorbeeld de vermelding van de geboorteakte van de grootvader van schrijver Simon Vestdijk. De akte vermeldt, hoe de grootvader van Vestdijk op ‘Den twaalfden dag der maand Junij van ’t jaar achttien-honderd-dertig ten twaalf uren op den middag’, een kind werd gevonden, ‘schijnende naar gis om de twee jaren oud’ als Simon Vestdijk werd ingeschreven en ‘terhandgesteld werd aan de Regenten van het Nederduitsch Gereformeerde Diaconie en Aalmoezeniers armenhuis binnen deze Stad’.

Het boek is uitgegeven door Uitgeverij Gopher, ISBN 9789493172791


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten