<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Begin februari was de eerste bijeenkomst over het subsidiebeleid. In april wordt de volgende georganiseerd.
Begin februari was de eerste bijeenkomst over het subsidiebeleid. In april wordt de volgende georganiseerd.
Politiek

Nieuw subsidiebeleid: Uitdaging voor gemeente en inwoners

  Politiek

Voorschoten wil een zo breed mogelijk cultuur- en sportaanbod behouden met een teruglopend subsidiebudget. Dat is een uitdaging. Daarom wordt nieuw subsidiebeleid opgesteld, gekoppeld aan een maatschappelijke agenda. In het nieuwe beleid staat centraal wat verenigingen bijdragen aan gezamenlijke doelen die we willen bereiken voor Voorschoten. Zoals bijvoorbeeld activiteiten voor ouderen, zodat we langer gezond blijven.

Keuzes maken, 1+1=3
Het huidige subsidiebeleid wordt compleet vernieuwd. We verdelen de subsidiepot. Een deel is voor welzijn, een deel voor cultuur en een deel voor sport. Tegelijkertijd kun je als bijvoorbeeld sportvereniging ook een beroep doen op welzijnsgeld als een activiteit in het clubhuis daaraan bijdraagt. Wethouder Marcel Cramwinckel: "In het nieuwe subsidiebeleid kiezen we onderbouwd de activiteiten die we wel of niet ondersteunen. Dus geen gietertje met geld over alle aanvragen, maar alleen subsidie als je ook iets bijdraagt aan een maatschappelijk doel. Ook willen we dat verenigingen meer gaan samenwerken en meer externe financiers aanboren. Bijvoorbeeld door samen activiteiten te organiseren, zodat je meer mensen bereikt. Of daar gezamenlijk in te kopen of ruimtes te gebruiken. Onder het motto 'Samen werken, samen delen, samen sterker' slaan organisaties en de gemeente nu de handen ineen om van 1 + 1 = 3 te maken."

Eerst visie, dan geld 
De doelen die we met subsidie willen bereiken vatten we samen in een maatschappelijke agenda. De basis hiervoor is gelegd in het coalitieakkoord, bestaand beleid en de begroting 2019. Hoe we de agenda verder gaan vormgeven bespreken we met alle verenigingen en vrijwilligersorganisaties. 

Proces in stappen
De eerste stap is in gesprek gaan met de partijen van wie de subsidierelatie is beëindigd. Op 4 februari is de eerste bijeenkomst gehouden. Deze bijeenkomst werd goed bezocht en de eerste ideeën voor meer samenwerking zijn uitgewisseld aan levendige discussietafels. Natuurlijk leven er zorgen en vragen. Ook is er behoefte om het concreet te maken. De ingeslagen aanpak wordt in grote lijnen gesteund. Daarom zijn we met alle betrokkenen in gesprek. De vervolgbijeenkomst voor deze groep is op 11 februari. Op 4 maart worden de partijen van de brede welzijnsorganisatie uitgenodigd. 

In april start de tweede bredere gespreksronde waarbij alle betrokken partijen/aanbieders kunnen meepraten en denken hoe we de meest maatschappelijke impact kunnen organiseren. In de zomer moet de maatschappelijke agenda en het subsidiestelsel nieuwe stijl staan, en eind van het jaar moet elke vereniging weten waar hij financieel aan toe is.
 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten