<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Politiek

CDA: Warmte-visie vraagt om inspraak

  Politiek

Persbericht

In het kader van het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 werken een groot aantal gemeenten in Zuid-Holland samen met de Omgevingsdienst West-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de provincie Zuid-Holland tbv versnelling en opschaling van de regionale energietransitie. Het College hoopt, zo bleek, najaar 2020 aan de raad een uitgewerkte warmte-visie te kunnen presenteren. Daarvoor zijn thans nog nadere studies en analyses nodig. Ook vragen de financiële aspecten thans nog veel aandacht.

Eén van de doelen is een vrijwel CO2-vrije warmtevoorziening in 2050. Er wordt o.a. per wijk gezocht naar de meest potentiële CO2-arme warmtebron. Verder is een tijdpad opgenomen voor het aardgasvrij maken van wijken. Ook Voorschoten is op dit vlak actief.

Reden voor het CDA-raadslid Cees Bremmer wethouder Monique Lamers hierover te bevragen. In de raadsvergadering van begin april had hij namens zijn fractie al gevraagd een informatiebrief van het College aan de gemeenteraad te bespreken. Meerdere fracties vonden dit met het CDA een goed idee. Cees Bremmer: "Het gaat hierbij om niet zomaar iets. Er worden grote veranderingen voorgesteld en de inwoners moeten hierbij ook actief meewerken. Dit vraagt om inspraak op brede schaal. Belangrijk is een stevig draagvlak voor deze veranderingen." Hij bepleitte voorts de gemeenteraad en inwoners stapsgewijs en zorgvuldig mee te nemen in het traject naar een goed onderbouwd en uitgewerkt plan. "Dit zodat de gemeenteraad en inwoners zich najaar 2020 niet door voorstellen met vergaande implicaties overvallen voelt, niet in het minst ook op financieel vlak."

Wethouder Lamers stak positief in op de suggesties van de CDA-fractie. En deed  een concrete toezegging over het periodiek betrekken van de raad en van tijdige burgerparticipatie in dit complexe traject naar het opstellen van het warmte-visie plan.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten