Foto: VSK
Foto: VSK

CDA: Beleidsmedewerkers terug naar Voorschoten

Politiek Politiek

(Persbericht CDA) Tijdens de laatste raadsvergadering is het jaar 2019 financieel afgesloten met een jaarrekening. René Zoetemelk: “Direct valt het hoge positieve saldo op. En als je daar dan achter kijkt dan zie je een lijst van bijna 40 zaken die in 2019 niet zijn uitgevoerd. In die lijst staan ook wettelijke taken zoals afvalbeleid, op orde brengen van riolen, jeugdzorg en zaken zoals participatie uit de ambitie van dit college.” 

Het verdedigt zich door te zeggen dat de Werkorganisatie Duivenvoorde capaciteitsproblemen heeft. René Zoetemelk: “Er wordt binnen de werkorganisatie door personele krapte heel hard gewerkt maar capaciteitsproblemen ontstaan niet alleen door een krappe arbeidsmarkt maar kan versterkt worden door de structuur van de organisatie door het werken voor twee gemeenten en de getrapte aansturing via een bestuur en aparte directeur.” Zoetemelk pleit voor een snelle verandering. “Haal beleidsmedewerkers terug naar Voorschoten. De aansturing is dan directer en het geeft naast betrokkenheid, inzicht en overzicht. De werkorganisatie is er dan nog voor ondersteunende taken als personeelszaken en automatisering.”

In de rondvraag vroeg Cees Bremmer aandacht voor de nieuwe situatie in de Voorstraat: “Het leek juist de goede kant op te gaan in het overleg tussen gemeentebestuur, bewoners en andere belanghebbenden. Door de uitbreiding van de terrassen was het noodzakelijk de verkeerssituatie onder loep te nemen. Het proces naar evenwicht tussen wonen, werken en recreëren in de Voorstraat, waar het CDA al jaren voor pleit, kreeg een flinke terugslag met de ontsierende en averechts uitwerkende verkeersmaatregelen.” Het CDA sprak waardering uit over dat deze maatregelen onlangs snel zijn terug gedraaid. Bremmer: “Toch laat dit bij velen, en niet alleen Voorstraatbewoners, een bittere nasmaak achter.”

In dezelfde raadsvergadering uitte Bremmer waardering voor het gepresenteerde Plan van Aanpak Fietsveiligheid. Bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers heeft voor het CDA hoge prioriteit. Hij is blij dat de rotonde bij de Bachlaan, die voor menig fietser gevaarlijk blijkt te zijn, wordt aangepast. Hij vroeg verder indringend aandacht voor de zeer onveilige verkeerssituatie aan de Veurseweg, bij supermarkt Hoogvliet. “Door ongelukkig aangelegde fietspaden, het gemis van zebrapad evenals signaleringslichten en een te smalle middenberm voor auto’s, ontstaan hier geregeld chaotische toestanden. Hier moet snel iets gebeuren.” Wethouder Spil zegde toe deze plek nog eens goed te kijken.

Op de agenda stond ook het ontwerp Milieu Beleidsplan. Dit vormt voor het CDA voldoende basis om het voor inspraak vrij te geven. Het CDA is overtuigd voorstander van een duurzamer Voorschoten en van het toegroeien naar een circulaire economie.

Nieuws overzicht

Afbeelding
Centrumondernemers onaangenaam verrast door huisvesting ambtenaren in centrum 3 mrt, 09:26 13
André Ewijk heeft zijn Moments weer geopend. Genieten van heerlijk ijs!!
Moments is weer open! 2 mrt, 11:50 1
Afbeelding
Koudwatervrees 2 mrt, 10:00
Afbeelding
"BLIJSPEL" VERGETELHEID toneelgroep Voorschoten 1 mrt, 16:07
Op dinsdagavond, woensdagmiddag en vrijdagochtend is de speelotheek in de bieb aan de Wijngaardenlaan open. Foto: Speelotheek
Statiegeldactie bij AH voor Speel-O-Theek Voorschoten 1 mrt, 12:00