Afbeelding

Voorschoten en Wassenaar zetten belangrijke stap richting eigen organisaties

Politiek Politiek Gemeenteberichten

PERSBERICHT GEMEENTE VOORSCHOTEN

Een grote stap richting een eigen gemeentelijke organisatie is door de twee colleges afgelopen dinsdag gezet. In december vragen de beide colleges toestemming aan hun raad om uit de gemeenschappelijke regeling van de WODV te treden. Een belangrijke mijlpaal op weg naar twee zelfstandige ambtelijke organisaties. Als de raad instemt met dit voorstel zullen naar verwachting in het voorjaar van 2021 de medewerkers in de nieuwe organisaties van start gaan.

Het uittreden uit de GR is een belangrijke stap. ‘Eigenlijk de officiële start van de afbouw van de gezamenlijke werkorganisatie. Nu gaan we ons richten op de opbouw van onze eigen gemeentelijke organisatie. Wat voor organisatie willen we zijn en hoe gaan we dit samen met de medewerkers vormgeven. Om zo uiteindelijk meer grip te krijgen op onze eigen ambities en beter tegemoet te komen aan wensen van inwoners en ondernemers in het dorp’, aldus burgemeester Aptroot.

Burgemeester De Lange: ‘Een belangrijke stap die we nu zetten, waarbij we in gesprek gaan met de raad. We kijken vooruit en hebben veel energie om samen met de medewerkers te gaan bouwen aan onze nieuwe Wassenaarse organisatie. Een periode waar we zo snel mogelijk duidelijkheid aan de medewerkers van de WODV willen geven. Om zo samen aan de slag te gaan om onze lokale en regionale opgaven centraal te stellen. En uiteindelijk met elkaar de ambities voor de inwoners van Wassenaar te realiseren’.

In gesprek met commissie en gemeenteraad
In Wassenaar bespreekt het college dit voorstel op 1 december met de commissie Bestuur en Middelen. En op 15 december met de gemeenteraad. Deze vergaderingen zijn live te volgen via www.wassenaar.nl/gemeenteraad

In Voorschoten bespreekt het college dit voorstel op 3 december in de commissie Burger en Bestuur en op 10 december met de gemeenteraad. Deze vergaderingen zijn live te volgen via www.voorschoten.nl/gemeenteraad