<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Foto:
Politiek

College: financiën 2022 op orde dankzij extra geld vanuit het rijk

  Politiek

(persbericht) Het financiële beeld van de gemeente Voorschoten voor 2022 ziet er veel beter uit dan verwacht. Dat blijkt uit de kaderbrief (met de plannen voor volgend jaar - red.) die het college naar de gemeenteraad stuurt. Een sluitende begroting voor 2022 komt daarmee in zicht. 

Dit is met name te danken aan het extra geld dat de gemeente ontvangt van het Rijk voor de jeugdzorg. Ook neemt de gemeente zelf maatregelen om de uitgaven voor de jeugdzorg en de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) terug te brengen. Daarbij blijft een goede dienstverlening aan inwoners centraal staan. Eerder had de gemeente nog rekening gehouden met grote tekorten voor jeugdzorg en Wmo.

Wethouder Cramwinckel (Financiën): ”We hebben maandenlang rekening gehouden met de mogelijkheid dat we ingrijpende maatregelen moesten nemen. Maar doordat het Rijk eindelijk met geld over de brug komt voor de jeugdzorg, verwachten we een structureel sluitende begroting te kunnen maken. We stellen ook eigen maatregelen voor. Verder blijven we, via de VNG, lobbyen voor meer rijksgeld en meer vrijheid voor de manier waarop we onze taken uitvoeren.”

Het kabinet besloot onlangs meer geld beschikbaar te stellen aan gemeenten voor de kosten van de acute jeugdzorg. Met de extra financiële middelen vanuit de overheid en de maatregelen die de gemeente al heeft genomen, en nog gaat nemen als de gemeenteraad ermee instemt, bevindt Voorschoten zich in een goede uitgangspositie voor de komende jaren.

In de kaderbrief worden de hoofdpunten van het gemeentelijk beleid aangegeven en wordt bekeken welke financiële ruimte er is om deze te verwezenlijken. Het is als het ware de voorbereiding op de begroting, waarvoor de kaderbrief de financiële randvoorwaarden schept. De begroting wordt in het najaar vastgesteld.

De kaderbrief laat enkele belangrijke ambities zien:
• Investeren in verduurzaming om Voorschoten energieneutraal te maken in 2050, samen met inwoners, bedrijven en organisaties.
• Afronden van plannen voor 500 à 600 woningen voor het einde van deze raadsperiode in 2022; daartoe wordt de organisatie versterkt.
• Aantrekkelijk maken van het centrum, met name door de inzet van een centrummanager.
• Start van een nieuwe ambtelijke organisatie, die dicht bij de inwoners komt te staan, na de zomer.

De gemeenteraad neemt naar verwachting in juli een besluit over de kaderbrief.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten