De aanbieding van het verkiezingsprogramma door Rob Hendriks (voorzitter van de verkiezingscommissie) aan CDA bestuursvoorzitter Willem Snoeker die het vervolgens symbolisch overdraagt aan de CDA-lijsttrekker René Zoetemelk
De aanbieding van het verkiezingsprogramma door Rob Hendriks (voorzitter van de verkiezingscommissie) aan CDA bestuursvoorzitter Willem Snoeker die het vervolgens symbolisch overdraagt aan de CDA-lijsttrekker René Zoetemelk Foto: CDA Voorschoten

CDA presenteert verkiezingsprogramma “Duurzaam Voorschoten”

Politiek Persberichten Politiek

(Persbericht CDA) Een ambitieus programma dat inzet op een zelfstandig Voorschoten waar we elkaar helpen, samen sporten, goede voorzieningen houden voor iedereen en een bruisend centrum kennen met sterke wijken. Het CDA kiest met dit programma voor een sociaal, groen en een dorp gericht op de toekomst. Het programma is tot stand gekomen na de gesprekken met diverse verenigingen in Voorschoten en  input van aandachtspunten vanuit de leden van het CDA. 

Samen voor elkaar
Corona heeft laten zien hoe belangrijk het is dat we elkaar vast kunnen houden. Hoe belangrijk het is elkaar te helpen vooral als het nodig is. In Voorschoten zorgen we dat iedereen mee kan doen. Schouders die sterk zijn, kunnen sterke lasten dragen. Wij vinden dat de gemeente er voor iedereen moet zijn. Het is ook het vertrouwde schild voor hen die dat nodig hebben. Mensen die een steuntje nodig hebben, moeten daarop kunnen rekenen. In Voorschoten zien we om naar elkaar.

Voorschoten, dat zijn we allemaal
Lijsttrekker René Zoetemelk: “Wij gaan voor een zelfstandig, groen en zorgzaam Voorschoten. We willen krachtige verenigingen, ruimte voor ondernemers en een Voorschoten waar we zuinig zijn op onze natuur. Dat vergt inzet van ons allemaal. Ons programma is niet een recept wat de gemeente allemaal voor ons gaat doen. Wij geloven dat we het samen moeten doen: Inwoners, Verenigingen, Ondernemers en gemeente sámen. Voorschoten, hebben we samen gemaakt tot wat het is. Een heerlijke gemeente om te wonen, te werken en te ontspannen. We hebben een sterke geschiedenis waarop we bouwen naar een mooie toekomst”

Andere en betere keuzes voor ons dorp
Campagneleider Bart van Horck: “Met dit programma kiest het CDA Voorschoten voor een ambitieus en realistisch programma. We zullen niet bang zijn om te investeren voor klimaat en voorzieningen. Het is een sociaal programma waar mensen op kunnen bouwen, wat ondernemers ruimte biedt en volop steun geeft aan het prachtige verenigingsleven van ons dorp. We hebben gesproken met allerlei verenigingen, bewoners en ondernemers. Hun stem is meegenomen in dit programma. Het wordt hoog tijd voor andere en betere keuzes in ons dorp. Dit programma wijst de weg hoe.”

Het verkiezingsprogramma is in 7 kernwoorden, oftewel de 7 V’s. Allemaal hangen ze samen het begrip ‘duurzaam’.

Voorschoten: Wij willen niet afhankelijk en een wijk van Leiden zijn met lange lijnen naar de gemeente. Dat betekent dat we gaan voor een sterke zelfstandig gemeente met een groen en open karakter met gemeenteraad, college en ambtenaren dicht bij de mensen;

Vertrouwen: Betrouwbaarheid en integriteit staan centraal voor een vlotte behandeling van vragen van burgers, verenigingen en ondernemers. Antwoorden volgen snel. De gemeente gaat zorgvuldig om met onze belastingcenten;

Voorzieningen: Bouwen versnellen en ontwikkelen van nieuwe bouwlocaties met voldoende sociale woningbouw dat plaats biedt aan ouderen en jongeren en zorgt voor de gewenste doorstroming. Daarbij goede sport en culturele accommodaties;

Verbinding: Omkijken naar en zorgen voor elkaar vanuit gemeenschapszin is de basis voor een sterke sociale samenleving met aandacht en hulpverstrekking voor mensen in omstandigheden waar hulp gewenst is. De overheid is en blijft het schild voor de zwakken;

Verenigingen: Deze verdienen een goed toekomstperspectief. Daarbij grote waardering voor al die vrijwilligers die met daadkracht zich inzetten en het beeld bepalen van de hoeveelheid aan een culturele en sportieve activiteiten;

Veiligheid: Waardering is er voor de preventieve en stevige inzet voor een blijvende veilige omgeving voor de brandweer en onze handhavers. Wij willen extra boa’s en een volwaardige politiepost in Voorschoten. Ook onze brandweer houden we op sterkte;

Verduurzaming: Het klimaat verandert en heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid op lange termijn. Samen moeten we de omslag maken en dragen. We zijn daarin ambitieus en ook realistisch. Wij kiezen voor een groen Voorschoten dat we door kunnen geven aan de volgende generatie..
Het gehele verkiezingsprogramma is te downloaden op onze site.

Nieuws overzicht

Afbeelding
Centrumondernemers onaangenaam verrast door huisvesting ambtenaren in centrum gisteren 13
André Ewijk heeft zijn Moments weer geopend. Genieten van heerlijk ijs!!
Moments is weer open! 2 mrt, 11:50 1
Afbeelding
Koudwatervrees 2 mrt, 10:00
Afbeelding
"BLIJSPEL" VERGETELHEID toneelgroep Voorschoten 1 mrt, 16:07
Op dinsdagavond, woensdagmiddag en vrijdagochtend is de speelotheek in de bieb aan de Wijngaardenlaan open. Foto: Speelotheek
Statiegeldactie bij AH voor Speel-O-Theek Voorschoten 1 mrt, 12:00