<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Politiek

Advies informateur: coalitie van VVD, CDA, GroenLinks en D66

  Politiek

Na intensieve gesprekken met alle Voorschotense politieke partijen heeft Prof. Rosenthal zijn rapport uitgebracht. Hij adviseert de snelle vorming van een college van VVD, CDA, GroenLinks en D66. ‘Zo’n college is breed qua getalsmatige samenstelling en heeft binnen het politieke spectrum een evenwichtige samenstelling. Ik acht haar in staat de slagkracht te bezitten om de uitdagingen waar Voorschoten voor staat aan te pakken.’

Dit advies kom ruim drie maanden na de verkiezingen. Een eerdere informatie onder leiding van Arjen Verkaik leidde tot het advies om met VVD, CDA, Voorschoten Lokaal en D66 verder te gaan. Laatstgenoemde partij trok zich eind mei terug uit de onderhandelingen. De partij vond de tegenstellingen te groot. De VVD als grootste partij zette daarop de formatie stil en trok Prof. Rosenthal aan als informateur. 

In dit advies is GroenLinks weer in beeld als coalitiepartner en is er geen plek voor Voorschoten Lokaal als tweede grootste partij. ‘Afgelopen twee maanden heeft Voorschoten Lokaal als relatief nieuwe partij volgens sommige gesprekspartners goed meegedaan in de informatie- en formatieperiode’, aldus Rosenthal in zijn rapport. ‘Dit neemt niet weg dat enkele fracties de stabiliteit van Voorschoten Lokaal in twijfel trekken. Zij vinden, evenals Voorschoten Lokaal zelf, dat een getalsmatig bredere coalitie in dat licht minder risico geeft. Een getalsmatig bredere coalitie zou meer ruimte bieden voor afwijkend stemgedrag van individuele raadsleden of voltallige fracties. Ik hoor hierin de gedachte dat eventuele brokken bij een breed samengesteld college door een dan overgebleven meerderheid(scollege) opgevangen kunnen worden, iets wat naar mijn oordeel geen goede basis is voor deelname aan een nieuw college. Ik ben mij er te volle van bewust dat een groot aantal kiezers op 14-16 maart op Voorschoten Lokaal heeft gestemd. Het gedachtengoed en de opvattingen van VL moeten in een nieuw college kunnen doorkomen, ook als het daar niet aan deelneemt. Ik vestig mijn hoop op een goede ontwikkeling van VL tot een stabiele kracht in de raad.

Het advies wordt donderdagavond 16 juni om 19.00 uur in de gemeenteraad besproken. De vergadering is digitaal te volgen via voorschoten.bestuurlijkeinformatie.nl/


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten