Afbeelding

Inwoners kunnen meepraten over de gemeentelijke begroting (Update)

Politiek Gemeenteberichten

Het onderstaande emailadres waar inwoners zich kunnen aanmelden voor de bijeenkomst werkt tijdelijk niet. Voorlopig kunnen aanmeldingen worden gestuurd naar mzwebe@voorschoten.nl

(persbericht) Het nieuwe college heeft in het coalitieakkoord aangegeven er belang aan te hechten de inwoners meer te betrekken bij de gemeente. Om die reden organiseert de gemeente op 10 oktober een informatieavond over de begroting voor de jaren 2023-2026. 

De wethouder Financiën, Hans van der Elst, zal een toelichting geven op de begroting. Daarnaast zullen de inwoners in de gelegenheid worden gesteld om vragen te stellen aan de wethouder(s) en ambtenaren. Voor de politieke behandeling van de begroting wordt verwezen naar de commissievergadering Burger & Bestuur op donderdag 20 oktober en de raadsvergadering op donderdag 10 november.

De informatieavond begroting vindt plaats op maandagavond 10 oktober van 20.30 tot 22 uur in de raadszaal van het gemeentehuis (Leidseweg 25, Voorschoten). Tot uiterlijk vrijdag 6 oktober kunt u zich aanmelden via info@voorschoten.nl.