<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
<p>De plannen voor een boetiekhotel in het AB-huis zijn van tafel.&nbsp;</p>

De plannen voor een boetiekhotel in het AB-huis zijn van tafel. 

(Foto: VSK)
Ondernemer in beeld

Ambachts- en Baljuwhuis in openbare verkoopprocedure? (herziene versie)

  Zakelijk

De gemeente heeft een aanvullende tekst op de reactie van wethouder Marcel Cramwinckel gegeven. Onderstaand de herziene versie. 

De onderhandelingen tussen de gemeente en huurder, restaurant Floris V, zijn afgebroken. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de eigenaar van het restaurant, Jos Kriek. Er is geen raadsmeerderheid voor de plannen van Kriek om er een boetiek hotel te beginnen. Het college stelt nu de raad voor een openbare verkoopprocedure in te gaan. De commissie Burger & Bestuur zal dit vermoedelijk behandelen op donderdag 29 oktober en de raad zal zich hierover vermoedelijk over buigen in november.

Voor Jos Kriek een enorme teleurstelling. Hij is al ruim twee jaar met de koop van het pand bezig. ‘Ik voel me echt genaaid’, reageert hij boos. ‘De onderhandelingen waren bijna afgerond, ik heb veel geld geïnvesteerd en allemaal voor niets. De voorwaarden en de prijs waren al vastgesteld, wij hebben aan alles voldaan en nog werkt de raad niet mee.’

‘De gemeente zag en ziet allerlei mogelijkheden voor een nieuwe toekomst van het pand. Een kleinschalig hotel zou de aantrekkelijkheid van het centrum vergroten en bijdragen aan revitalisering van het centrum’, is de reactie van de gemeente. ‘Wettelijke garanties beschermen de monumentale status en via contractuele afspraken kan de publieke functie gehandhaafd en doorontwikkeld kunnen worden. En met de opbrengst kan de kas van de gemeente worden versterkt. Een win-win dus. Kriek huurt het pand al 17 jaar en kreeg desgevraagd de mogelijkheid om te kopen, maar onder voorbehoud van instemming van het college en de gemeenteraad. Zijn plannen voor een boetiekhotel met 12 kamers konden na diverse gesprekken met de Voorschotense Kunstkring en andere betrokken organisaties en onder een aantal voorwaarden rekenen op hun steun, als de raad tot verkoop zou besluiten. ‘

Maar de raad sprak begin juli haar veto uit. Een raadsmeerderheid van oppositiepartijen en, opvallend vooral de VVD, was tegen en wilde een ‘breder proces met meerdere ondernemers’, zoals raadslid VVD-Sjoerd van den Dool het verwoordde. 

‘Enkele fracties waren principieel tegen. Andere bleken voor en legden een verband met de benodigde gelden voor een multifunctionele accommodatie. Het ontbreken van een raadsmeerderheid heeft nu geresulteerd in het afbreken van de onderhandelingen.’ Wethouder Cramwinckel: “Ik denk dat het een leerpunt is om aan het begin van het proces duidelijker af te spreken hoe dat eruit moet zien. Een motie van de raad vroeg om geen onomkeerbare stappen te zetten. We hebben vervolgens na een zorgvuldig proces, notarieel advies en een Dorpsdialoog met betrokken organisaties , inwoners en experts een goed voorstel onderhandeld. Een nieuwe impuls voor het pand zelf en voor het centrum is hard nodig. Natuurlijk respecteren wij ook het principiële bezwaar van een aantal fracties tegen verkoop, maar we meenden en menen dat we goede garanties hadden en hebben om daaraan tegemoet te komen. Wij willen het Ambachts- en Baljuw huis ook voor toekomstige generaties behouden, maar dat betekent niet per se in eigendom houden. Het overgrote deel van de rijksmonumenten immers is in particuliere handen. We begrijpen de teleurstelling van Kriek , we hebben echter voortdurend het voorbehoud gemaakt van instemming van de raad, zoals we met de raad hebben afgesproken.”

Voor Kriek hoeft het allemaal niet meer. Het college gaf aan dat hij opnieuw in de openbare procedure kan meedoen, maar ‘ik ga die hele procedure niet nog een keertje in’, zegt hij. ‘De raad heeft zich tegen mijn plannen uitgesproken en was daar duidelijk in. Ik hoopte er nog op dat sommige raadsleden tot inkeer kwamen maar dat is niet gebeurd. Deze brief is voor mij de druppel die de emmer doet overlopen en ik trek de stekker uit de plannen.’

De Voorschotenaar had voor de financiering van het boetiekhotel zijn huis verkocht. ‘Wij houden het huurcontract van het Ambachts- en Baljuwhuis aan voor Restaurant Floris V maar hebben inmiddels wel een ander project buiten Voorschoten op het oog dat meer kansen biedt.’ Over de vraag of er een schadeclaim richting de gemeente uit gaat, laat hij zich niet uit. ‘Ik ga de gemeente wel sommeren om het achterstallig onderhoud uit te voeren. Dat is een wettelijke verplichting voor de eigenaar.’

En daarmee komt er weer een einde aan plannen van een Voorschotense ondernemer in een centrum dat toch al kampt met oplopende leegstand. Ook in economisch opzicht is het een aderlating. Het scheelt 16 arbeidsplaatsen en berekend is dat iedere toerist die in Voorschoten overnacht gemiddeld € 30,- in het centrum uit geeft. Wellicht een gemiste kans maar dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Het is afwachten wat de openbare verkoop gaat opleveren.


&lt;SCRIPT SRC=&quot;//secure.adnxs.com/ttj?id=&amp;cb=[CACHEBUSTER]&amp;referrer=voorschotensekrant.nl&amp;pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&amp;postcode=&quot; TYPE=&quot;text/javascript&quot;&gt;&lt;/SCRIPT&gt;
Meer berichten