Veel belangstelling van Oekraïense vluchtelingen aan de tafels van de bedrijven tijdens de banenmarkt in The American School of The Hague op zaterdag 7 mei (Foto: Anton Overklift)
Veel belangstelling van Oekraïense vluchtelingen aan de tafels van de bedrijven tijdens de banenmarkt in The American School of The Hague op zaterdag 7 mei (Foto: Anton Overklift)

Succesvolle banenmarkt voor Oekraïense vluchtelingen

Zakelijk Ondernemer in beeld

(Persbericht) De ‘Job Market’ in The American School of The Hague (ASH) op zaterdagmiddag 7 mei was een schot in de roos. Ondanks de korte voorbereidingstijd, de meivakantie en moederdagdrukte waren toch genoeg ondernemers uit Wassenaar en Voorschoten naar de school gekomen om de in grote getale aanwezige Oekraïense vrouwen -mannen ontbraken uiteraard- een hoopvol perspectief op werk te bieden. Zo’n drie uur lang werden driftig informatie en gegevens uitgewisseld, die ongetwijfeld tot de nodige arbeidsovereenkomsten zullen leiden.

Wethouder Caroline Klaver opende de markt met een welkomstwoord, waarin zij met behulp van enkele tolken de bedoeling nog eens duidelijk uiteenzette en de aanwezige ondernemers aan de werkzoekenden voorstelde. Gerko Visee van The Hague International Centre legde uit aan welke voorwaarden de Oekraïense vrouwen en bedrijven moeten voldoen, voordat men aan de slag kan. Zo zijn een Burgerservicenummer (BSN) en een bankrekeningnummer verplicht en zijn uitbetalingen in contanten uit den boze. 

Vervolgens gingen de vrouwen bij vertegenwoordigers van bedrijven als Duinrell, Kasteel De Wittenburg en Van der Valk, twee uitzendbureaus, maar ook Keurslager Groeneveld en een enkele personeel zoekende particulier langs om te horen of zij voor hen geschikt werk in de aanbieding hebben en zo ja onderling gegevens uit te wisselen. 

In hoeverre de markt werkelijk mensen aan werk heeft geholpen en bedrijven aan de invulling van openstaande vacatures moet nog worden afgewacht. De ontwikkelingen in het land van herkomst zullen uiteindelijk bepalen of men hier voor kortere, langere of misschien wel altijd blijft. Bedrijven zullen met deze onzekerheid ook moeten dealen. De dames, die wij hebben gesproken, bleken over het algemeen goed opgeleid, behoorlijk Engels te spreken en bereid de handen flink uit de mouwen te steken ook als het werk betreft, dat niet bij hun opleiding en bekwaamheden past.

De gemeente Wassenaar en Ondernemend Wassenaar beraden zich nog over een vervolg op deze activiteit, waarbij ook de gemeente Voorschoten en de Ondernemersvereniging Voorschoten waren aangehaakt en waaraan ook het Werkgeversservicepunt Zuid Holland Centraal een bijdrage leverde. 

Graag horen zij nog van de deelnemende bedrijven hoe zij de markt hebben ervaren, of de gelegde contacten tot indiensttredingen hebben geleid en welke suggesties zij voor een vervolg hebben. Zij kunnen daartoe een email sturen naar secretariaat@ondernemendwassenaar.nl. 

Een aantal ondernemers had voor de bijeenkomst gemeld ook vacatures te hebben, maar 7 mei verhinderd te zijn. Ook zij en alle andere ondernemers kunnen hun ideeën melden. Een woord van grote dank gaat uit naar ASH, die niet alleen om niet de ruimte maar ook de uitstekende verzorging van de inwendige mens van alle bezoekers beschikbaar stelde.