Afbeelding

D66: statushouders in dienstnemen

Algemeen

Persbericht: D66 roept gemeente op het goede voorbeeld te geven om statushouders in dienst te nemen

Statushouders moeten meer begeleiding krijgen bij het vinden van werk en een plek in de samenleving. Daar pleitte D66 raadslid Aisia Okma voor tijdens de afgelopen vergadering van de Commissie Mens & Samenleving. Zo deed ze ook een oproep aan het College om het goede voorbeeld te geven om zelf statushouders in dienst te nemen in de werkorganisatie Duivenvoorde.  Het College zegde toe hier naar te kijken.

Voorschoten is verplicht om vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) op te vangen.  De kosten hiervan worden vergoed door het Rijk. Tijdens het debat over de manier waarop dat het best kon gebeuren schetste D66 raadslid Aisia Okma het beeld van een  vluchtelingenechtpaar dat nu al enige jaren in Voorschoten woont, maar nog altijd geen werk heeft. Het contact met vrijwilligersorganisatie in Voorschoten en dit echtpaar is goed; toch blijft het vanwege de taal heel lastig om een betrekking te vinden. D66 vroeg naar de effectiviteit van de taalmaatjes en de wijze waarop deze daadwerkelijk helpen bij het halen van het inburgeringsexamen. 

Het coalitie akkoord zegt dat achterstandsgroepen worden geholpen door de gemeente door hen in dienst te nemen.  Hiermee krijgen de statushouders een zinvolle taak; ze kunnen zo sneller integreren in de Voorschoten. Het College vond het een sympathieke gedachte en zal er naar kijken.

Nieuws overzicht

Afbeelding
Mis het niet: De Goed Voor Elkaar Show 2024! 3 uur geleden
Wethouder Paul de Bruijn kwam Imadeddine Hader van de Stichting Assalem feliciteren. Foto's: VSK
Het begin van een traditie: samen het Suikerfeest vieren 10 uur geleden 1
Afbeelding
Blijf langer sterk 12 uur geleden
De eerste Zonnebloemloten zijn verkocht door Zonnebloemvoorzitter Bert Dedden, aan burgemeester Stemerdink
Burgemeester Nadine Stemerdink koopt eerste Zonnebloemloten 17 apr, 15:04
Afbeelding
Voorschoten sluit aan bij Hollandse Plassen 17 apr, 13:42