<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Foto: Marjolein
Regio nieuws

Niet meer parkeren in Voorstraat, terrassen eerder dicht (update advies ligt ter inzage)

Terwijl het verkeersplan voor het centrum, het eerste advies van de Taskforce, net ter inzage ligt, presenteerde de Taskforce Centrum, samen met de gemeente, woensdagavond alweer het tweede advies. En die ging voornamelijk over de balans in de Voorstraat want die is finaal weg, menen omwonenden. 

Al langer wordt er geklaagd over overlast van horeca en de evenementen. Harde muziek, bezoekers die zich niet gedragen, rommel en afval. In de zomer blijven de terrassen te lang open, ze zijn te groot, er is te vaak live muziek en bezoekers parkeren hun fietsen overal. 

In het eerste plan van de taskforce werden al concrete maatregelen genomen. Nieuwe bankjes, de stegen accentueren en eenrichtingsverkeer in het centrum. Maar voor de Voorstraat bleek dat niet genoeg. Er moest een speciaal plan komen dat paste in het al eerder vastgestelde dna: historie, ontmoeting en bereikbaarheid. Dat plan werd woensdag in House of Vision gepresenteerd door de taskforce-voorzitter René van der Smeede, Jeroen van Oel, Marc Hoogvliet, Enrico Steijn en nieuweling Colin van Gestel. Zij hebben met bewoners en ondernemers gesproken. Op basis van die gesprekken is het advies tot stand gekomen. 

Parkeerverbod
Er mag niet meer worden geparkeerd in de Voorstraat. Bewoners krijgen een vergunning maar mogen de auto alleen aan de oostzijde (aan de kant van het Postkantoor) parkeren. Daar komen ook enkele shop-and-ride plaatsen waar mensen een half uur mogen staan voor in- en uitladen. Daarnaast komen er enkele gehandicapten parkeerplaatsen. 

Fietsenstalling
Er komen enkele gemarkeerde fietsenstallingen. Nog niet bekend waar precies, dat wordt in samenhang met het beeldkwaliteitsplan bekeken. Het advies is ook dat de horeca een fietsparkeerwachter aanstelt. 

Gedragsregels
Verder komen er gedragsregels waar bezoekers zich aan  moeten houden. Deze worden zichtbaar opgehangen en horeca maakt onderling afspraken om overlast te voorkomen. 

Terrassen
De Taskforce adviseert om uniforme richtlijnen op te stellen voor de terrassen. Die zijn er nu niet. Er moet eenheid komen in de terrassen, verlichting, planten, reclame en muziek. Dat moet in de vergunningen worden vastgelegd. Verder denkt de taskforce dat zes keer per jaar live muziek genoeg is. Wel moeten de terrassen eerder dicht. Van maandag tot en met donderdag om 00.00 uur en vrijdag en zaterdag om 01.00 uur. Als het echt heel warm is, kan dat eventueel een uurtje later. Het aantal horeca-ondernemers in de Voorstraat, vind de taskforce wel genoeg. 'Er moet ruimte komen voor nieuwe initiatieven.'

Evenementen
Evenementen die niet met de historie van de Voorstraat te maken hebben, worden onder andere naar het Treubplein verplaatst. In het eerste advies is het Treubplein als evenementenplein aangemerkt. Daar zou de Geraniummarkt naar toe kunnen. De markt moet blijven, volgens de taskforce. 

Tenslotte adviseert de gemeente om het onderhoudsniveau van het centrum omhoog te brengen zodat het er netjes uit ziet. Dat is een taak voor de gemeente. 

Uit de zaal kwam flink kritiek. 'De geraniummarkt niet historisch? Die zit er al 50 jaar!', brieste Adri Hendriks, een van de organisatoren. 'Haal dan ook de stenen maar uit de straat, het was vroeger een zandpad.' Het leverde flink applaus op uit de zaal. 

Een van de aanwezigen vroeg om een voetpad aan de kant van de horeca. 'Dat wordt allemaal in het beeld kwaliteitsplan vastgelegd', aldus de taskforce. Dat plan wordt later dit jaar gemaakt. 

Een bewoner van het Deltaplein wil meer handhaving op decibels. 'Wij kunnen in de zomer vaak niet buiten zitten vanwege de herrie.' En die handhaving was voor iedereen een issue. 'We hebben niet genoeg boa's', erkende burgemeester Bouvy-Koene. 'Omdat deze met zijn tweeën patrouilleren, is er concreet maar 30 uur per week beschikbaar voor Voorschoten.' Twee extra boa's zou anderhalve ton kosten en dat geld is er niet. De burgemeester kondigde wel aan bij de kadernota, de plannen voor de nieuwe begroting, een verzoek voor extra boa's in te gaan dienen. 'Maar dat betekent dat andere projecten niet door kunnen gaan. Daarover moet de raad beslissen.' Overigens kan geluidsoverlast 24/7 gemeld worden bij de Omgevingsdienst. Die komen dan meten. 

Frank ten Have riep op ook te kijken naar andere mogelijkheden op het gebied van toezicht. 'In Eindhoven werkt men met een speciaal meldpunt waar klachten worden geregistreerd en doorgegeven naar handhaving.'  

Ook de markt is een hot item. Bewoners hebben al vaker geklaagd over de onbereikbaarheid van huizen en winkels, en de troep die achterblijft. Met de marktmeester is meermaals gesproken. En een bewoner van de Churchilllaan vraagt waarom de verkeersplannen nu al ter inzage zijn gelegd en er niet met de bewoners is gesproken. 'Een leermoment', erkende de burgemeester. 

Paul Bruijnzeels gaf namens de horeca aan dat ondernemers graag willen meewerken. Er zijn al maatregelen genomen voor wat betreft het afval. 'En dit jaar zullen we tijdens evenementen geen plastic maar eco-glazen gebruiken.'

'Een mooi plan', zegt Paul Zweekhorst. 'De taskforce heeft goed naar bewoners geluisterd en gezocht naar oplossingen. Met name de terrassen van de horeca zien er af en toe niet uit. Die moeten één uitstraling hebben. En misschien is het inderdaad een goed idee om vanuit de horeca een controleur in te zetten tegen de overlast van de fietsen. Of ik er vertrouwen in heb? Ik ben wel benieuwd wat er daadwerkelijk gaat gebeuren!'

En dat gaat nog wel even duren want vooralsnog moeten alle adviezen apart worden bekeken, doorgerekend en in een beheerplan worden vastgesteld. Pas daarna gaat de politiek zich er over buigen en kan het beleid worden aangepast. Zo moeten de Algemene Plaatselijke Verordening en de Economische Visie worden gewijzigd. 

Op www.taskforcecentrum.nl is het volledige advies na te lezen. 

Update: Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het op 5 maart 2019 het volgende advies heeft vastgesteld voor inspraak:

Het advies van de Taskforce Dorpscentrum om de balans in de Voorstraat te herstellen ligt in papieren versie ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis van Voorschoten (Leidseweg 25). U kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Voorschoten, Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten. Ook kunt u uw zienswijze per mail indienen: economie@voorschoten.nl.(bron: noreply@overheid.nl , De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden)

Naar aanleiding van gesprekken met (en brieven van) bewoners in de Voorstaat heeft het college de Taskforce Dorpscentrum gevraagd een advies op te stellen voor de Voorstraat. Doel is het herstellen van de historische balans tussen het wonen, horeca en handel en het versterken van de onderscheidende kwaliteit van de Voorstraat. Het college hecht veel belang aan zorgvuldige burgerparticipatie. Het college hoort daarom graag uw mening over dit advies voordat het een besluit neemt.

Wilt u reageren op het advies?

Iedereen kan zienswijzen geven op het advies van de Taskforce Dorpscentrum voor het herstellen van de balans in de Voorstraat. Dit kan tot zes weken na de publicatie van dit bericht. Het plan wordt zo nodig inhoudelijk aangepast op basis van de zienswijzen.

Een papieren versie van het advies ligt ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis van Voorschoten (Leidseweg 25). U kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Voorschoten, Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten. Ook kunt u uw zienswijze per mail indienen: economie@voorschoten.nl


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten