Nieuwjaarsspeech OVV voorzitter Frank ten Have. Foto: VSK
Nieuwjaarsspeech OVV voorzitter Frank ten Have. Foto: VSK

Voorzitter OVV, 'Voorschoten beslist geen belastingparadijs voor ondernemers'

Algemeen

Voorschoten - Voordat tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Ondernemers Vereniging bekend werd gemaakt wie de ondernemersprijs 2020 in ontvangst zou gaan nemen, reageerde voorzitter Frank ten Have in zijn nieuwjaar speech op de column van Wim Carabain 'Voorschoten Belastingparadijs voor ondernemers' in de Voorschotense Krant van december.  'Waarom ik hierop in ga', stelt Ten Have, 'is omdat over het onderwerp van die column ook een debat is gevoerd in de gemeenteraad en het dus politiek relevant is'.  Onderstaand treft u de toespraak betreffende dit onderwerp aan.

Frank ten Have, 6 januari 2020 nieuwjaarsbijeenkomst OVV in House of Vision:

De titel van de column was 'Belastingparadijs voor ondernemers'. Nee, dan hebben we het niet over St. Maarten maar gewoon over ons eigen Voorschoten.

Onvolledig, onjuist, tendentieus en demagogisch.
Ik vind die column onvolledig, onjuist, tendentieus en demagogisch. Er spreekt een gevoel uit alsof ondernemers profiteurs zijn en niet of nauwelijks bijdragen aan onze gemeenschap. Dat is grote onzin en ik zal dat met zes feiten onderbouwen.

  1. De columnist vergelijkt onze OZB-tarieven voor bedrijven (beter: niet-woningen) met de omliggende gemeenten. Voorschoten heeft volgens hem het laagste tarief van alle omliggende gemeenten. Ten opzichte van Leiden, Wassenaar en Oegstgeest klopt dat, maar in Leidschendam-Voorburg is het lager en in Katwijk en Den Haag ongeveer op hetzelfde niveau als Voorschoten (ongeveer 0,4% per € 1000 waarde). Het is dus maar welke kant je op wilt kijken. Een selectieve, onvolledige, tendentieuze vergelijking dus.
  2. Wat de columnist niet vermeldt, is dat we een opslag op die tarieven hebben in Voorschoten. Voor de centrumondernemers is dat een opslag onder de noemer Reclamebelasting, voor elk pand tussen de € 500 en € 1000 euro, totaal ca. € 80.000. Die opslagen worden aan de Centrum Ondernemers uitgekeerd om daar allerlei activiteiten en kosten van te betalen, die bijvoorbeeld in Leiden geheel of gedeeltelijk door de gemeente worden gesubsidieerd. Kortom, in Leiden is die OZB wel hoger, maar worden ook allerlei activiteiten door de gemeente gesponsord, die de ondernemers hier zelf betalen. Een voorbeeld is inderdaad de Kerstverlichting, die alleen al vele duizenden euro's duurder is geworden omdat de gemeente bij het verwijderen van bomen in de Schoolstraat ook de aansluitpunten voor de elektriciteit heeft weggehaald, op kosten van de ondernemers moesten die opnieuw worden aangebracht. Kortom de vergelijking is hier onvolledig en tendentieus.
  3. De columnist heeft het – terecht – ook over duizenden vrijwilligers die in Voorschoten actief zijn en steeds minder subsidie krijgen. Wat hij zich waarschijnlijk niet realiseert is dat veel van die maatschappelijke organisaties en sportclubs daarnaast ook nog OZB niet-woningen betalen, zoals bijvoorbeeld de honkbal en de ijsclub. Bij een verhoging worden die dus financieel nog extra getroffen. Onvolledig en tegenstrijdig dus.
  4. Die maatschappelijke activiteiten en vrijwilligers worden wel al heel lang en flink financieel ondersteund door bijdragen van lokale ondernemers. De columnist doet dat badinerend af als peanuts van een handvol goedwillende middenstanders. Dit vind ik echt tendentieus en demagogisch. VNO-NCW heeft bekend dat ca 1 mrd sponsorgelden in Nederland van het MKB komt. Het Weekend van Voorschoten, Beats and Bites, de Paardendagen en vele andere activiteiten in het dorp zouden niet plaats kunnen vinden zonder die steun en krijgen alleen maar meer last van steeds hogere kosten van de gemeente.
  5. Alleen al een vereniging al Voorschoten '97 ontvangt ca. € 100.000 per jaar aan sponsorgelden van wel veel meer dan een handvol goedwillende middenstanders, terwijl de totale gemeentelijke subsidie voor cultuur, sport en scouting in 2020 slechts € 143.000 bedraagt. Onjuist en demagogisch dus!
  6. De columnist stelt dat in dit belastingparadijs de OVV nog steeds niet tevreden is. "Onlangs klaagden zij nog over de hoogte van de belastingtarieven in Voorschoten". Onjuist! Wij hebben geklaagd over het feit dat de tarieven voor de Omgevingsvergunning (geen belasting maar leges) de hoogste zijn van Nederland. En overigens mede in het belang van alle burgers van Voorschoten die ook, net als ondernemers, in bepaalde gevallen zo'n vergunnen moeten aanvragen. Waarbij wij ook constateren dat die hoge leges gerelateerd zijn aan niet-efficiënte en niet-klantvriendelijke dienstverlening. Schandalig tot dat we – volgens hem – daartegen protesteren als een soort rupsje-nooit-genoeg??!! Absolute flauwekul, onzin, onjuist en tendentieus.
  7. Tot slot: elke ondernemer in Voorschoten die een baan creëert bespaart de gemeenschap en de gemeente ca. € 15.000 aan uitkeringsgeld. De dure overhead van het werkgevers servicepunt voor het gemak maar even niet meegerekend. De gemeente heeft de afgelopen jaren daarom met succes een beroep gedaan op ondernemers, die ondanks hogere rijksbelastingen, regeldruk en administratieve lasten de nodig mensen in dienst hebben genomen. Tien nieuwe banen leveren de gemeente al meer aan besparingen op dan de 15% verhoging van de OZB niet-woningen aan inkomsten.

Waarom hier nu zo fel op gereageerd? Onder andere omdat deze columnist destijds als wethouder medeverantwoordelijkheid heeft gedragen voor het reilen en zeilen van onze gemeente in een periode van ca. 20 jaar waarin Voorschoten van een van de rijkste gemeenten is vervallen tot een van de armlastigste!

En ook omdat velen van ons gefrustreerd zijn over gebrek aan medewerking en efficiency van onze gemeente. We worden onvoldoende geïnformeerd, betrokken en serieus genomen. Terwijl bijvoorbeeld een aantal ondernemers aangeeft dat de vervanging van de lantaarnpalen in het centrum voor ongeveer een kwart van de kosten kan die de gemeente er voor uittrekt. Gratis advies, wat gewoon genegeerd wordt.

Uiteraard is het de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid van de gemeente om de belastingtarieven vast te stellen. En als partijen vinden dat die omhoog kan, moet daar een goede afweging en discussie over plaatsvinden met alle feiten, argumenten en overwegingen die daarbij horen. Niet zoals in die columns dus. En vervolgens mogen wij de gemeente houden aan een efficiënte besteding van (alle) belastinggelden. En dat zullen we als OVV ook blijven doen. Want ondernemers dragen al veel bij aan onze gemeenschap maar willen wel dat hun bijdragen goed besteed worden.

Noot van de redactie:
Tot zover de reactie op de column van Wim Carabain van OVV voorzitter Frank ten Have in zijn nieuwjaarsspeech d.d. 6 januari 2020. De column kan teruggelezen worden bij 'Krant digitaal' op deze website.
 

  

Voorschotense ondernemers bijeen tijdens de gezellige nieuwjaarsbijeenkomst in het House of Vision. Foto: VSK

Nieuws overzicht

Afbeelding
Eerste expositie van De Vertelfotograaf 18 uur geleden
Afbeelding
Nationale Voorleesdagen op de Peuterspeelzalen 19 uur geleden
Afbeelding
Roep om duidelijkheid 20 uur geleden 3
Afbeelding
Leiderdorper opgepakt voor overval Veurseweg 20 uur geleden
Afbeelding
Petitie skeelerbaan gemist? Teken alsnog! 27 jan, 18:51