Heilige Laurentiuskerk. Foto: VSK
Heilige Laurentiuskerk. Foto: VSK

Rooms Katholieke kerken gaan vieringen streamen

Algemeen Regio nieuws

(persbericht) Op vrijdag 13 maart maakten de Nederlandse bisschoppen bekend dat alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen tot 31 maart worden afgelast. Maandagavond 16 maart sprak premier Rutte het land op televisie toe over de coronacrisis. Duidelijk wordt dat een reële kans aanwezig is dat de crisis langer gaat duren. Inmiddels is bekend geworden dat ook de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen, dit jaar worden afgelast.  

Om deze reden is in de parochie H. Augustinus een crisisteam geformeerd. Het team bestaat,  naast de pastoor, de secretaris van het parochiebestuur en de webmaster, uit één vertegenwoordiger van elk dorp. De bedoeling is dat dit crisisteam zaken gaat regelen die op ons afkomen door de coronacrisis. Veel is nog onzeker. Zij zal daarover ook communiceren met de parochie en proberen zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. 

Het volgende is afgesproken.  

a) Liturgische vieringen in het weekeinde en in de Goede Week  Het pastoraal team zal voorlopig elke zondag om 10.00u in besloten kring de Eucharistie vieren, afwisselend in steeds een andere parochiekern. Deze viering zal voor de hele parochie H. Augustinus uitgezonden worden via een ‘life streaming’. Voor de zang tijdens de Eucharistie zal, volgens de uitdrukkelijke richtlijnen van de bisschoppen, een cantor gevraagd worden. De misintenties uit alle parochiekernen zullen in de voorbede worden meegenomen. Ook de vieringen uit de Goede Week zullen ‘gestreamd ’ worden. 

Wilt u weten waar u deze ‘life streaming’ kunt vinden? Kijk op de homepage van de parochie H. Augustinus. (www.parochie-augustinus.nl)   Hier kunt u ook de meest actuele informatie vinden over de gevolgen van het coronavirus in onze parochie. Indien u zelf geen toegang hebt tot het internet, kunt u misschien aan familieleden vragen u daarbij te helpen.  Palmtakjes kunnen na palmzondag opgehaald worden in de dagkapel van de parochiekern dan wel in het portaal van het kerkgebouw indien er geen dagkapel is. De boetevieringen komen te vervallen. Bij de door de kapelaan georganiseerde aanbidding is gelegenheid tot het persoonlijk ontvangen van het sacrament van Boete en Verzoening. Een rooster met tijdstippen volgt nog. Ook volgt nog een mededeling wanneer u in onze kerkgebouwen terecht kunt voor gebed of om een kaarsje op te steken.  Op Goede Vrijdag worden digitaal door bisdommen en op rkkerk.nl teksten van de kruisweg beschikbaar gesteld, zodat deze thuis gebeden kan worden.  

b)        Andere liturgische vieringen.  Kerkelijke uitvaarten zullen, in overleg met de begrafenisonderneming, in besloten kring plaatsvinden. De muziek zal door een cantor verzorgd worden of via het afspelen van cd’s Doopvieringen worden uitgesteld.   De doordeweekse vieringen gaan voorlopig door. Wel zal er na afloop geen koffie gedronken worden.  

c)        Andere bijeenkomsten.  Pastorale gesprekken vinden alleen plaats in zeer urgente gevallen.  Alleen voor noodzakelijke vergaderingen komt men fysiek bijeen. Dit zijn met name de vergaderingen van het crisisteam en het pastoraal team. Dit sluit niet uit dat werkgroepen/commissies/koren via bijvoorbeeld e-mail/whatsapp of skype met elkaar contact hebben. 

We nodigen iedereen uit om juist nu met elkaar te blijven communiceren.   Dit alles is onder voorbehoud. De ontwikkelingen gaan snel. Raadpleeg daarom altijd de homepage van de parochie H. Augustinus. (www.parochie-augustinus.nl)  We realiseren ons dat dit zeer ingrijpend is. We nemen deze beslissingen met pijn in het hart. U mag weten dat het pastoraal team deze dagen speciaal voor u bidt. We willen u vragen om ook voor elkaar in deze crisis te bidden.   

Namens het crisisteam en het pastoraal team, Pastoor Rochus Franken  

Nieuws overzicht

Afbeelding
Centrumondernemers onaangenaam verrast door huisvesting ambtenaren in centrum gisteren 13
André Ewijk heeft zijn Moments weer geopend. Genieten van heerlijk ijs!!
Moments is weer open! 2 mrt, 11:50 1
Afbeelding
Koudwatervrees 2 mrt, 10:00
Afbeelding
"BLIJSPEL" VERGETELHEID toneelgroep Voorschoten 1 mrt, 16:07
Op dinsdagavond, woensdagmiddag en vrijdagochtend is de speelotheek in de bieb aan de Wijngaardenlaan open. Foto: Speelotheek
Statiegeldactie bij AH voor Speel-O-Theek Voorschoten 1 mrt, 12:00