<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Foto:
Regio nieuws

Noord-Hofland trekt aan de bel over hoogspanningskabels

Al jaren pleiten de bewoners van Noord-Hofland over het ondergronds brengen van de hoogspanningsleidingen door hun wijk. De gemeenteraad praat donderdag 9 juli over de begroting 2021 waarin het onderwerp aan de orde komt maar de bewoners vrezen dat het ook nu weer weggestemd gaat worden. Bewonersvereniging Het Wedde trekt aan de bel in een brief aan de gemeenteraad: 

'De raad discussieert donderdag 9 juli a.s. over de begroting 2021. Daarin komt ook de mogelijkheid van het ondergronds brengen van hoogspanningsleidingen in de gemeente Voorschoten aan de orde. Als bewonersvereniging Het Wedde hebben wij er behoefte aan om wat zaken voor u op een rij te zetten. 

Onze bewonersvereniging heeft met al haar leden met veel instemming kennis genomen van het amendement dat kan leiden tot het daadwerkelijk realiseren van ondergrondse hoogspanningsleidingen op het tracé 30 - 34. Het lijkt een belangrijke, maar zeer terechte zet na zoveel tijd. Natuurlijk moet het in de wet vastgelegde beleid daadwerkelijk worden uitgevoerd en het is terecht dat in die wet het tracé 30 - 34 staat. Al eerder is duidelijk gebleken dat onze bewoners deze onderkabeling graag willen.

Daarentegen zijn wij verbaasd over de wijze waarop in de kadernota het onderwerp als het ware van tafel wordt geveegd. Het kan toch niet zo zijn dat het college de het amendement niet serieus neemt en slechts op basis van financiële argumenten tot het standpunt komt dat het punt moet worden geschrapt? De raadsleden zijn de vertegenwoordigers van de bewoners voor wier belang het college zelf ook moet opkomen. Leeft er het besef dat we praten over een onderwerp dat maatschappelijk in toenemende mate al jarenlang een alsmaar belangrijker item wordt? Het geeft geen pas alleen omwille van de financiën ‘neen’ te zeggen. Het gaat om zo’n vijf en halve ton, slechts zo’n 1% van de gemeentelijke begroting. Een bedrag waarvoor in enkele jaren kan worden gespaard. Of Voorschoten kiest voor een aanpak die de gemeente Oegstgeest hanteert. Zie verderop in deze brief.

In de Kadernota over de begroting van 2021 stelt het college voor om geen haalbaarheidsonderzoek uit te voeren, vanwege de te verwachten kosten, de genoemde 550.000 euro. Niets over het feit dat het vooronderzoek de gemeente slechts 10.000 euro kost, niets over de inzichten die het zou bieden over de kosten, niets over mogelijke opbrengsten, en tenslotte: niets over de gezondheidsrisico's. En waar eerder nog werd gesteld dat de verwachte kosten voor het verkabelen van Het Wedde door vrijwel alle partijen "fors maar niet op voorhand onmogelijk" werden genoemd, neemt het college niets van dat standpunt over. Als bewoners van Het Wedde worden we hier compleet in de kou gezet. 

We krijgen hier hetzelfde gevoel als in de commissievergadering van 12 maart (met inspreekrecht) toen wethouder De Bruijn nogal botweg aan gaf dat onderkabeling slechts mogelijk zou zijn als het geld over de plinten klotst en bovendien zou hij een goed verhaal ontberen voor de bewoners van het Voorsche Park en voor de Engelse School. De komst van een nieuwe wethouder heeft geen verandering gebracht in het toen ingenomen standpunt en ook een nieuwe waarnemend burgemeester tilt er kennelijk (nog?) niet zwaar aan. Waar het college ook niet aan tilt, is een goed gefundeerde reactie op het breed gedragen amendement. Dit amendement is een direct resultaat van het democratische proces. Het gaat om een kwestie die landelijk speelt en ook op een deel van de Voorschotense gemeenschap betrekking heeft. Het college lijkt er geen boodschap aan te hebben. 

Voor ons is het de vraag hoe u als raad hierop gaat reageren. Wij zouden zeggen: college ga besturen en breng ons amendement onder in het bestuursprogramma, ook al kost dat hier en daar enige aanpassing.

Wellicht is het interessant kennis te nemen van de aanpak in Oegstgeest. Daar speelt ook de mogelijkheid om samen met Tennet hoogspanningslijnen ondergronds te brengen. De vrijkomende ruimte wordt gebruikt om de leefomgeving in de hoogspanningszone kwalitatief te verbeteren. Een beperkt deel van de vrijkomende grond wordt verkocht ten behoeve van woningbouw. Zo kan de onderkabeling voor de gemeente budgettair neutraal worden uitgevoerd. 

Bestuur Bewonersvereniging Het Wedde
Pieter van Dijken, voorzitter
Ed Zeelt, secretaris'


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten