Afbeelding
Foto: Marjolein

Spek de Kas van de Boschbloem – LAATSTE KANS !!

Algemeen

De Boschbloem doet mee aan de Rabo clubactie. Ga naar de Rabo app of naar rabobank.nl/clubsupport en stem op Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest. Onder deze naam staat De Boschbloem ingeschreven voor de actie. Hoe werkt de actie? Hoe meer stemmen De Boschbloem krijgt, des te beter voor de kas van de Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest. Iedereen die De Boschbloem een warm hart toedraagt, een particuliere bankrekening heeft bij en lid is van de Rabobank in de Regio Den Haag kan 5 stemmen uitbrengen, te verdelen over minimaal 3 en maximaal 5 doelen. Mag De Boschbloem op uw stem rekenen? Stem dan direct in de Rabo App of online op rabobank.nl/clubsupport. U kunt stemmen t/m 25 oktober 2020. In november volgt dan de finale en de uitreiking van de donatie. Volg hiervoor de webpagina van de Rabobank Regio Den Haag. Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest heeft zich dus ingeschreven voor financiele ondersteuning door de Rabo “Clubsupport” actie. Het bedrag dat uitgekeerd wordt is afhankelijk van het aantal stemmen dat op de vereniging wordt uitgebracht. De vereniging doet mee in de categorie “samenleving” van de Regio Den Haag. Het activiteitencentrum De Boschbloem heeft 3 zalen voor alle activiteiten, zoals line dancing, taallessen, tekenen/schilderen, bridge, klaverjas, naaien, borduren, edelsmeden, schaken, etc. Zo biedt de vereniging een bijdrage op sociaal-cultureel terrein waar veel vraag naar is en waar grote groepen, vooral, ouderen graag gebruik van maken. Ruim 60 vrijwilligers zetten zich hiervoor geheel belangeloos in. Twee van die zalen zijn vorig jaar opgeknapt, de derde is dringend aan renovatie toe. Verder is er de wens om het klimaat in het gebouw te verbeteren door middel van een groen dak. Ook de energietransitie (zonnepanelen) staat hoog op de prioriteitenlijst. Zo hoopt de vereniging voor de toelevering van elektriciteit zelfvoorzienend te worden. Dit zal de kosten verlagen en demogelijkheid gaan openen voor b.v. airconditioning. Met de steeds warmer wordende zomers isdat geen overbodige luxe met een hele wand van glas op het zuiden! Bij voorbaat hartelijk dank.