<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
<p>Directeur Peter Meijs leidde de gemeenteraadsleden rond en legde de plannen voor de nieuwe buitenplaats Huize Bijdorp uit. Foto: VSK </p>

Directeur Peter Meijs leidde de gemeenteraadsleden rond en legde de plannen voor de nieuwe buitenplaats Huize Bijdorp uit. Foto: VSK

(Foto: )
Regio nieuws

Plannen voor Huize Bijdorp bekend

Natuurlijk, de zusters Dominicanessen van Voorschoten hadden een bordje ‘te koop’ aan de Veurseweg kunnen zetten. Het zou financieel aantrekkelijker zijn geweest maar dat wilden de zusters absoluut niet. De congregatie nadert haar voltooiing en de buitenplaats moest een bestemming krijgen waar de zusters achter konden staan: zingeving, nabij zijn, voor jong en oud, natuurlijkheid en geborgenheid. De plannen zijn rond en de gemeente is nu aan zet om een besluit te nemen over het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Alhoewel het project niet op de hoogste prioriteitenlijst staat wil de gemeente het toch zo snel mogelijk ter inzage leggen. 

Twee jaar lang hebben de zusters, directeur Peter Meijs van de werkorganisatie, Erna van Holland van adviesbureau Cob-Web, andere adviseurs, omwonenden, belangstellenden, belanghebbenden, ambtenaren van gemeente en later de provincie, keihard gewerkt aan de plannen. ‘Het was een moeilijk tijd’, zegt Zuster Regina, algemeen overste. ‘Door corona werd alles ineens digitaal en bovendien zijn er in die twee jaar tien zusters overleden.’ De overgebleven zusters (32 in het klooster en twee uitwonend) zijn inmiddels allemaal gevaccineerd en dus kon de presentatie van de plannen aan de raad fysiek worden gehouden in de aula.

Om de ontwikkeling van het gebied financieel mogelijk te maken, is woningbouw noodzakelijk. In het parkbos wordt de huidige bungalow gesloopt. Op deze plek komen 22 natuurinclusief gebouwde woningen voor gezinnen. Deze huizen krijgen een gezamenlijke tuin. De poort aan de Veurseweg wordt in ere hersteld en gaat open voor wandelaars. 

De oorlogsschade aan het pensionaat is destijds onvoldoende monumentaal herbouwd zodat het gebouw gesloopt kan worden. In plaats daarvan worden, in u-vorm, ruim 80 appartementen gebouwd, 32 sociale huur en 52 vrije sector huur. De hoogte van het pand komt niet boven de kapel uit. Onder een deel van de woningen komen parkeerplaatsen en op de binnenplaats wordt een sfeervol groen gebied gecreëerd. Het pand komt tegenover het zorgcentrum te staan dat wordt uitgebreid naar 70 verpleeghuisplaatsen en 10 kamers voor tijdelijk verblijf. De zusters krijgen een plek in de carrévormige bouw. 

De boerderij , (moes)tuin en de boomgaard blijven bestaan. In de wasserij is er de mogelijkheid voor een zelfstandig koffiehuis met terras. Na onderzoek bleek dat het gebied aan de Vliet niet bebouwd kan worden vanwege cultuur-historische waarden (o.a. resten van het kanaal van Corbulo). Daar komt wellicht wel een theekoepel aan de Vliet. Het hooiland wordt niet bebouwd en blijft, met nieuwe natuurelementen, zoals het is. Een beheerder wordt aangetrokken voor het onderhoud van het groen. 

‘Met deze plannen kun je wel spreken van een cadeautje van de zusters aan de Voorschotense samenleving’, zegt directeur Peter Meijs. ‘De buitenplaats blijft één geheel, wordt opengesteld voor publiek en tegelijkertijd is er recht gedaan aan de waarden van de Congregatie.’ Eerst wordt gesproken met omwonenden en als alles goed gaat worden de plannen deze zomer ter inzage gelegd.

Aan de prioriteit wordt gewerkt. ‘De zusters geven een mooi cadeau aan Voorschoten’, antwoordt wethouder Cramwinckel. ‘Dat willen we ook op een goede manier uitpakken en ervoor zorgen dat er, voordat het Kapittel in 2022 eindigt, duidelijkheid bestaat over het bestemmingsplan. Daar wordt nu zowel door huize Bijdorp als door ons hard en met de nodige prioriteit aan gewerkt. We moeten daarbij rekening houden met alle belangen en betrokken instanties en ook dat proces kost tijd. We zijn inmiddels in overleg om dit goed op te lossen.’

&lt;SCRIPT SRC=&quot;//secure.adnxs.com/ttj?id=&amp;cb=[CACHEBUSTER]&amp;referrer=voorschotensekrant.nl&amp;pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&amp;postcode=&quot; TYPE=&quot;text/javascript&quot;&gt;&lt;/SCRIPT&gt;
Meer berichten