Afbeelding

Reactie Burgerinitiatief op persbericht Gemeente Voorschoten MFA

Algemeen

Persbericht Burgerinitiatief in reactie op persartikel Gemeente Voorschoten in nieuwsmedia

Met grote verbazing hebben wij als burgerinitiatiefnemers via de pers moeten vernemen dat het college in Voorschoten ons uitgebreide onderzoeksrapport kennelijk slechts voor kennisgeving heeft aangenomen. In het algemeen belang van het dorp hebben wij onlangs ons, mede door deskundige, onderbouwde onderzoeksrapport “Met een bruisend centrum wonen in een attractief duurzaam en cultureel Voorschoten” ingediend bij de Gemeente Voorschoten. Met als eindconclusie, een Multifunctionele Accommodatie (MFA) op de Kruispuntlocatie. 

Hiermee geeft de Gemeente Voorschoten aan dat zij in daad van handelen geen werkelijke waarde hechten aan meedenkende burgers. De Gemeente Voorschoten laat wel dure onderzoeksrapporten uitbrengen, maar een vanuit praktisch denken opgesteld onderzoek krijgt geen kans voor verdere afstemming en kennisdeling bij de Gemeente Voorschoten. Schijnbaar is een alternatieve zienswijze ongewenst in de huidige ontwikkelingsfase van de bibliotheek. Leg de twee plannen naast elkaar en neem dit mee in het besluitvormingstraject later dit jaar, zoals wij hebben voorgesteld aan de Gemeente Voorschoten. 

Communicatie met de Gemeente

Voorafgaand aan het indienen van ons rapport hebben wij een gesprek aangevraagd met wethouder Cramwinckel. In een telefonisch gesprek gaf hij toen aan dat hij initiatieven van burgers altijd zeer waardeert, maar dat hij een gesprek op dat moment niet zinvol achtte. Dat is uiteraard ter beoordeling van de wethouder, maar in welke mate neemt de heer Cramwinckel burgerinitiatieven daadwerkelijk serieus? Want na het indienen van ons rapport hebben wij niets meer vernomen en moeten wij uit het persbericht lezen dat het college het voor kennisgeving heeft aangenomen.

Ondersteuning vanuit cultuurverenigingen

In het persbericht staat een mooie uitleg over de ontwikkeling en het ontwerp rondom de bibliotheek. Wij stellen dat alle voorbereidende werkzaamheden aangaande de bibliotheek locatie zeker niet voor niets zijn en zeker te vertalen zijn naar een nieuw gebouw op de Kruispuntlocatie met meer vierkante meters voor alle cultuurverenigingen en niet voor een enkele verenigingen. De vele ondersteuningsberichten op ons voorstel die wij vanuit de diverse cultuurvereniging via de mail (Burgerinitiatief.mfa.Voorschoten@hotmail.com ) ontvangen maken duidelijk dat vanuit die hoek de bibliotheek variant niet als gewenste oplossing wordt gezien. En nog steeds komen er berichten op dit mailadres binnen.

Het rapport kent veel meer voordelen dan bouw en inrichting van de MFA

Daarnaast is niet alleen het gebouw als Multiculturele Accommodatie belangrijk voor alle betrokken die er gebruik van willen maken, maar de Gemeente vergeet eenvoudig onze onderbouwde argumentatie voor een MFA op de Kruispuntlocatie.

In het plan staat namelijk ook uitgebreid het belang van een bruisend dorpscentrum beschreven, waar nu onvoldoende invulling aan gegeven wordt door het college, ondanks het feit dat het was opgenomen in het coalitieakkoord 2018-2022.

Gezien de ondersteuningsberichten van de ondernemers, waaronder de winkeliers, geven aan dat zij ons voorstel veel beter vinden en de kans moet krijgen bij de Gemeente Voorschoten.

Wij hebben ook aangegeven dat te verwachten parkeerproblemen en geluidsoverlast in de Nassauwijk hiermee voorkomen worden en niet te vergeten het tegemoet komen van de woningnood met de realisatie van de gewenste woningen voor jongeren en ouderen in het centrum, waarmee geen opoffering van groenlocaties hoeft plaats te vinden.

Financiën

In ons rapport staat ook een uitgebreide paragraaf over de kosten voor een MFA op de Kruispuntlocatie. Wij hebben hiervoor deskundigen geraadpleegd en zijn uitgekomen op een MFA met meer vierkante meters en een goedkopere variant voor de komende 40 jaar. Dat laatste is naar onze mening een belangrijk punt met betrekking tot de gemeentebegroting.

Politiek

Wij gaan er nog steeds vanuit dat de politieke partijen ons rapport toch op korte termijn op de agenda van de Gemeenteraad willen plaatsen en niet na de realisatie van de Bibliotheek variant, want dan heeft de behandeling van ons rapport geen zin meer. Wij willen graag met iedereen in gesprek. Het is immers van belang dat de resultaten van ons rapport naast die van de eerder genomen besluiten van de Gemeente komt te liggen. Als die beelden helder zijn, dan kan de Gemeenteraad alsnog het besluit nemen welke optie het beste is om verder uit te werken. Het kan allemaal nog steeds zonder tijdverlies. In een goede samenwerking is het mogelijk om veel positiefs met elkaar te realiseren. Onze slogan in ons rapport hebben wij bewust opgenomen: “beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”

Voorschoten, 2 juni 2021

Nieuws overzicht

Afbeelding
Centrumondernemers onaangenaam verrast door huisvesting ambtenaren in centrum 23 uur geleden 13
André Ewijk heeft zijn Moments weer geopend. Genieten van heerlijk ijs!!
Moments is weer open! 2 mrt, 11:50 1
Afbeelding
Koudwatervrees 2 mrt, 10:00
Afbeelding
"BLIJSPEL" VERGETELHEID toneelgroep Voorschoten 1 mrt, 16:07
Op dinsdagavond, woensdagmiddag en vrijdagochtend is de speelotheek in de bieb aan de Wijngaardenlaan open. Foto: Speelotheek
Statiegeldactie bij AH voor Speel-O-Theek Voorschoten 1 mrt, 12:00