Afbeelding

PvdA: ‘Voor een inclusief en veilig sportklimaat in Voorschoten’

Algemeen

Op donderdag 23 maart 2023 vond de Commissie Mens & Samenleving plaats waarin het startstuk voor de Sportvisie van Voorschoten werd behandeld. PvdA- Burgercommissielid Rachèl van Hellemondt vroeg tijdens deze bespreking specifiek aandacht voor een inclusief en veilig sportklimaat in Voorschoten. Haar pleidooi voor het toevoegen van een vijfde pijler aan het voorgestelde kader voor de sportvisie- een veilig sportklimaat- kon op bijval rekenen van de andere partijen en de wethouder De Bruin.

Van Hellemondt in haar bijdrage: ‘Toen ik vanavond hier naar toe liep wapperde de mensenrechtenvlag fier voor het gemeentehuis. Daar ben ik blij om. Een symbool tegen discriminatie, racisme en uitsluiting. In ons dorp ben je welkom, maken we geen onderscheid, mag je jezelf zijn. Dat deed mij denken aan de vrijwilligersmarkt van vorig jaar. Daar gaf een jongen aan dat hij zich als homoseksueel niet echt welkom voelde in het dorp. Dit riep verwarring op, ook bij mij. Ik vind Voorschoten een fijn, tolerant dorp, waar ik mij prettig voel.

Als je afwijkt van de heersende norm sta je vaak aan. Hiermee bedoel ik dat je, je in elke nieuwe omgeving, elke nieuwe situatie afvraagt of je er wel mag zijn, of je jezelf kunt zijn of je welkom bent, sociaal wordt geaccepteerd. Ook bij sportverenigingen, op de hangplek in het park en in de jongerenkeet. Mentale problemen komen vaker voor bij LHBTIQ+ jongeren. Ook is in deze groep jongeren het risico op suïcide groter. Daarom vindt de PvdA het zo belangrijk dat er in de sportvisie en in de uitvoering van het jongerenwerk, hier aandacht voor is. Hoe gaan we zorgen voor een inclusieve sport als onderdeel van een inclusieve samenleving en een inclusief dorp? Hoe gaan we zorgen voor een veilig sportklimaat voor iedereen? We weten dat binnen de breedtesport en de topsport mensen het soms moeilijk hebben, worden gepest en niet voor hun seksuele geaardheid durven uit te komen. Dat brengt verantwoordelijkheden mee voor de gemeente, de sportverenigingen en sportcoaches. In de startnotitie mis ik de pijler veilig sportklimaat in de breedste zin van het woord.’

Van Hellemondt: ‘De jongen waaraan ik refereerde gaf ons nog iets mee. Een regenboogvlagje of stickertje ergens in de hoek van een winkelruit, groot hoefde het niet te zijn, zou voor hem al verschil maken. Elke zondag bieden wij als Voorschoten onder dak aan geloofsstromingen die niet zo tolerant zijn, die een andere opvatting hebben over natuurlijkheid dan de PvdA. Dat mag. Vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting zijn een groot goed, maar dat is ‘je vrij kunnen bewegen ook’. Wat de PvdA betreft laten we die vlag wat vaker wapperen.’

Nieuws overzicht

Afbeelding
Nieuw bestuur Vereniging Noord Hofland en Frans Bakker erelid 11 uur geleden
Afbeelding
Veurs Lyceum doet mee aan Rijnlandcup 11 uur geleden
Afbeelding
VVD: Belangrijke stappen voor woningenbouw Voorschoten 19 uur geleden
Afbeelding
Archeo-workshop voor kinderen in Museum Voorschoten 20 uur geleden
Afbeelding
Wethouder Hubert Schokker start campagne 'Voorschoten gaat voor afval scheiden' 5 jun., 11:01 1