Afbeelding

Een zelfstandig Voorschoten?

Algemeen Politiek

PERSBERICHT PVDA Voorschoten

Voorschoten blijft zelfstandig en verlegt de focus naar de Leidse regio. Zo begint een notitie van het college van b&w die op 27 september in een raadscommissie is besproken. Nu zijn er weinigen in de gemeenteraad die niet voor een zelfstandig Voorschoten zijn, maar waar we echt naar op weg zijn blijft vaag. Ook ontbreken creatieve voorstellen die gaan over de betrokkenheid van inwoners, bedrijven en verenigingen. En de PvdA vindt het gek dat het college niet vertelt wat ze doet met het advies dat dit voorjaar door professor Peters is uitgebracht.

Afgelopen voorjaar heeft de PvdA de gemeente gevraagd een routekaart te maken waarin staat hoe, wanneer en waarover de Voorschotense gemeenschap wordt betrokken bij de besluitvorming over de toekomst van ons dorp. In de notitie van b&w die op 27 september is besproken, wordt alleen iets geschreven over een informatiebijeenkomst (in oktober). Er is niets tegen een informatiebijeenkomst maar dan moet de gemeente wel duidelijk zijn over de achterliggende bedoelingen van het gemeentebestuur en dan moet de gemeente ook voorstellen doen over de verdere betrokkenheid vanuit het dorp de komende periode.

Zo staat er in het coalitieakkoord dat er meer publieke verantwoordelijkheden in de Leidse regio moeten worden ondergebracht. Wat betekent dit? Worden verantwoordelijkheden die nu bij ons college en onze raad berusten aan een regionaal orgaan overgedragen? Betekent dit dat ambtenaren naar Leiden verhuizen? Maar wat blijft er dan over van die zelfstandigheid van Voorschoten? Vragen waar nu nog geen antwoord op wordt gegeven.

Een ander voorbeeld. Het college heeft het liefst dat alle samenwerkingsverbanden die Voorschoten nu nog buiten de Leidse regio heeft, naar de Leidse regio gaan. Maar, zo zegt het college, het moet dan wel inhoudelijke meerwaarde hebben. Dus, als de uitvoering van de Jeugdzorg niet meer via Haaglanden maar via de Leidse regio moet worden georganiseerd, dan moet die in Leiden wel beter zijn. Maar ja, tegelijkertijd schrijft het college dat bij de analyse van de diverse samenwerkingen het vooral om die in Haaglanden gaat. Dat kan natuurlijk niet, er zal toch echt ook naar Leiden moeten worden gekeken om te kunnen vergelijken waar de beste kwaliteit is.

Omdat het college vaag blijft over de betrokkenheid van burgers heeft de PvdA voorgesteld om bijvoorbeeld bij de discussie over eventuele overheveling van de Jeugdzorg naar Leiden ook (ouders van) cliënten van de Jeugdzorg te betrekken. Zij kunnen waardevolle informatie geven over de kwaliteit van de dienstverlening.

De ervaring met informatiebijeenkomsten in de Dorpskerk en het Bondsgebouw hebben ons geleerd dat de betekenis en invloed hiervan beperkt zijn. Daarom herhaalt de PvdA haar eerdere voorstel om uit het bevolkingsregister drie klankbordgroepen van elk 20 mensen samen te stellen. Je zorgt voor een gemêleerde samenstelling op basis van onder andere leeftijd, wijk en sociale situatie. Zij begeleiden het proces van de routekaart en kunnen adviseren over voorstellen die later in de gemeenteraad worden besproken.

De PvdA roept b&w op met een echte routekaart te komen voor de informatiebijeenkomst die ze organiseren. Wat wil het college? Het antwoord op die vraag moet veel concreter zijn dan: een zelfstandig Voorschoten in de Leidse regio. En, hoe wordt Voorschoten bij dit proces betrokken? En dan zal het om veel meer moeten gaan dan om die ene informatiebijeenkomst in oktober.

--------------------------------------------------------------------

Nieuws overzicht

Afbeelding
Zeer muzikaal samenspel Pantelis Protopapas Quartet bij PJPJ Voorschoten gisteren
Jeroen van Dijken VVD Zuid Holland (l)  en Jaap Haubrich VVD Voorschoten.
VVD Voorschoten blij met toekomstig Lammenschansplein gisteren
Afbeelding
Ruim 100 zwemdiploma's uitgereikt in zwembad Het Wedde! 19 feb, 10:53 1
Afbeelding
PvdA en GroenLinks: Leegstand centrum bedreigt levendigheid dorp! 19 feb, 08:53 2
Afbeelding
Big Band komt naar Voorschoten! 17 feb, 14:45 1