Afbeelding
Foto: VSK

Groen licht voor eerste stap in ontwikkeling Het Kruispunt

Politiek Persberichten Politiek

Donderdagavond gaf de gemeenteraad groen licht voor de eerste stap in de ontwikkeling van Het Kruispunt aan de Schoolstraat tot een Cultureel Centrum. VVD en PvdA reageren in een persbericht: 

VVD: Trots op nieuw cultureel centrum in Kruispuntkerk
Jarenlang was er onzekerheid over de toekomst van een cultureel centrum in Voorschoten. Het huidige cultureel centrum aan de Prinses Marijkelaan zal eind 2025 sluiten en eerdere plannen om een Multifunctionele Accommodatie in de bibliotheek te realiseren ketsen enkele jaren geleden af door te hoge kosten en een gebrek aan maatschappelijk draagvlak. De zorgen onder Voorschotense culturele instellingen groeiden, maar nu lijkt er een prachtige oplossing te komen: de Kruispuntkerk.

Het voorstel van VVD-wethouder De Bruijn om werk te maken van de realisatie van een Cultureel Centrum in de Kruispuntkerk werd door cultureel Voorschoten met enthousiasme ontvangen. Het plan voorziet in een grote theaterzaal, enkele kleinere ruimtes, horeca en woningbouw. Een haalbaarheidsonderzoek toont aan dat dit plan realiseerbaar moet zijn. Op donderdag 11 april stemde de Voorschotense gemeenteraad ermee in om dit onderzoek verder uit te werken en concreet te maken.

De VVD ziet het nieuwe Cultureel Centrum als een plek waar cultuur, verenigingsleven en sociaal domein samenkomen en elkaar versterken. De locatie voor het Cultureel Centrum is perfect. De Kruispuntkerk is een identiteitsdrager van Voorschoten en beeldbepalend voor het dorpscentrum. De kerk krijgt op deze manier weer een volwaardige maatschappelijke functie. En minstens zo belangrijk: met een Cultureel Centrum op deze locatie wordt het dorpscentrum aantrekkelijker en ontstaat er ruimte voor verdere ontwikkeling. Kortom: een enorme kwaliteitsimpuls voor het hele dorpscentrum en voor heel Voorschoten waar de VVD graag haar schouders onder zet.

PvdA: Nieuw Cultuurhuis in de Kruispuntkerk
Op 11 april is het nieuwe Cultuurhuis van Voorschoten een stap dichterbij gekomen. In de gemeenteraad is namelijk gesproken over een onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuw Cultuurhuis in de Kruispuntkerk. Dit komt in de plaats van het verouderde cultureel centrum.

In december 2024 moet een definitief besluit worden genomen en daarvoor moet nog veel worden uitgewerkt. Maar de vooruitzichten lijken goed: de cultuursector is positief en de gemeenteraad stelt geld beschikbaar voor de uitwerking van de plannen in overleg met de eigenaar van het kerkgebouw.

Volgens het plan komen er in het kerkgebouw een grote zaal met 120 zitplaatsen, een repetitieruimte van 128m², facilitaire voorzieningen zoals een kleedkamer en opslagruimte en een café aan de voorkant van het gebouw. Daarvoor moet het kerkgebouw wel worden aangepast. Volgens de plannen is de eigenaar verantwoordelijk voor het casco ( het ‘geraamte’ van het gebouw) en de gemeente voor de inrichting. Zowel de eigenaar als de gemeente zullen dus moeten investeren in het nieuwe Cultuurhuis.

De PvdA is altijd voor een nieuw Cultuurhuis in het echte centrum geweest en de Kruispuntkerk is een mooie locatie. Het geeft een impuls aan cultureel Voorschoten en zorgt voor meer dynamiek en reuring in het centrum. B&W wil in december een definitief besluit aan de gemeenteraad presenteren en dan zou het Cultuurhuis eind 2025 klaar moeten zijn. Deze voortvarendheid steunen wij, maar we weten ook dat de afgelopen 20 jaar meer plannen zijn besproken, zoals de verandering van de bibliotheek in een nieuw cultureel centrum. Plannen die allemaal zijn gesneuveld, ook als er bij de start groot enthousiasme was.

Op voorstel van de PvdA is daarom unaniem door de raad besloten dat het college op 10 oktober een voortgangsrapportage presenteert. Daarin moet antwoord worden gegeven op vragen zoals: Hoeveel moet er worden geïnvesteerd door de gemeente? Hoeveel gaat de eigenaar investeren? Wat zijn de jaarlijkse kosten voor de gemeente? Hoe zorgen we voor betaalbare huur voor gebruikers? Hoe zien de contractuele afspraken tussen gemeente en eigenaar van de kerk eruit? Hoe zien de definitieve plannen voor de inrichting en organisatie van het Cultuurhuis eruit?

Zo houdt de gemeenteraad de vinger aan de pols en kan bijsturen in de aanloop naar een definitief besluit eind dit jaar.

Nieuws overzicht

Afbeelding
VKK-jubileumconcert De Vliegende Hollander 12 uur geleden
Oude Stationslaantje.
Geen flexwoningen maar permanente bouw Oude Stationslaantje 22 uur geleden
Afbeelding
Bloed, zweet en tranen bij oefening Corbulotunnel gisteren
Afbeelding
Grote oefening in Corbulotunnel 23 mei, 12:46
Afbeelding
Asfaltwerkzaamheden op diverse plekken in het dorp 23 mei, 12:37