Afbeelding

PvdA, GroenLinks en SP: Coalitie laat minima in de kou staan!

Politiek Persberichten Politiek

(Persbericht PvdA,GroenLinks en SP) Het minimabeleid voor onze financieel kwetsbare bewoners kraakt en piept in Voorschoten. De Lokale Rekenkamer komt ook tot deze conclusie in hun recente onderzoeksrapport. Volgens PvdA, GroenLinks en SP is het zaak zo spoedig mogelijk maatregelen te nemen. De verontwaardiging en ergernis was in de laatste raadsvergadering echter groot. Een voorstel van de VVD om een pas op te plaats te maken en nogmaals alles op een rij te zetten, is omarmd door Voorschoten Lokaal, CDA en D66. De coalitie laat minima daarmee in de kou staan.

Veel bewoners zijn niet op de hoogte van gemeentelijke regelingen, die vaak moeilijk of niet te vinden zijn. Inwoners hebben moeite met iedere keer dezelfde informatie aan te leveren voor verschillende regelingen. Verder was maatwerk vaak lastig en werden inwoners die om hulp vroegen niet als gelijkwaardig behandeld. Consulenten waren tevens niet goed bereikbaar en ook de systemen om aanvragen te doen, haperden met enige regelmaat. 

In onze ogen zijn voor het minimabeleid door het College in Voorschoten te weinig mensen en middelen beschikbaar. Dat is niet zonder gevolgen. Op vraag aan de onderzoeker van het rapport wat haar het meest was opgevallen, kwam het volgende antwoord: ‘Wat mijzelf best wel tegen de borst stuit, is hoe de consulenten omgaan met de mensen. En ik zou wel willen kijken, wordt daar in een andere regio klantvriendelijker naar de inwoners gekeken en worden zij gewoon als een gelijkwaardig mens gezien?’

De conclusies van het rapport komen overeen met de signalen die wij van inwoners ontvangen. Gerichte en concrete acties zijn nu noodzakelijk. En liggen binnen handbereik, zoals GroenLinks raadslid Paul ’t Lam eerder stelde: GroenLinks pleidooi voor loket sociale dienst in Voorschoten | GroenLinks Voorschoten. Helaas zijn de VVD c.s. een andere mening toegedaan. Vertraging en uitstellen als staand beleid, dat is de harde realiteit in Voorschoten. 

PvdA, GroenLinks en SP: ‘Het huidige minimabeleid kan beter omschreven worden als ontmoedigingsbeleid. Daar moet echt wat aan veranderen. We zijn teleurgesteld in de houding van de VVD en andere partijen. We zullen dit op de politieke agenda blijven zetten en zullen door blijven gaan tot we een minimabeleid hebben dat echt voor onze inwoners werkt.’

Lees hier het rapport van de Rekenkamercommissie

Nieuws overzicht

Afbeelding
Mis het niet: De Goed Voor Elkaar Show 2024! 3 uur geleden
Wethouder Paul de Bruijn kwam Imadeddine Hader van de Stichting Assalem feliciteren. Foto's: VSK
Het begin van een traditie: samen het Suikerfeest vieren 9 uur geleden 1
Afbeelding
Blijf langer sterk 12 uur geleden
De eerste Zonnebloemloten zijn verkocht door Zonnebloemvoorzitter Bert Dedden, aan burgemeester Stemerdink
Burgemeester Nadine Stemerdink koopt eerste Zonnebloemloten 17 apr, 15:04
Afbeelding
Voorschoten sluit aan bij Hollandse Plassen 17 apr, 13:42