Afbeelding
Foto: GroenLinks Voorschoten

GroenLinks ziet weer onzinnige bomenkap in Voorschoten

Politiek Persberichten Politiek

(Persbericht GroenLinks Voorschoten) Aan de Van Hogendorpweg in Noord-Hofland staan al zo’n 50 jaar platanen, die intussen zijn uitgegroeid tot fraaie bomen die de straat een mooier gezicht geven. Hoewel platanen oorspronkelijk vooral in Zuid-Europa voorkwamen, zijn het sterke bomen die ook in stedelijk gebied met gemak eeuwen oud kunnen worden en zorgen voor schaduw en het beperken van wateroverlast in woonwijken. Met de hoger wordende temperaturen worden ze bovendien steeds waardevoller als leefplaats voor insecten en vogels die naar het noorden trekken.

De monumentale bomen stonden er al toen het terrein nog een schoolplein was en bij de nieuwbouw van Het Kompas en De Vink werden er afspraken gemaakt met omwonenden dat de geliefde bomen behouden zouden worden. In mei van dit jaar lag er echter een verzoek tot kap van de platanen. Ondanks de beschermde status die deze bomen zouden moeten genieten, werd deze vrijwel direct gehonoreerd. Tegen het besluit werd bezwaar aangetekend door bewoners van de straat en de directe omgeving, maar daar is het college niet ontvankelijk voor gebleken.

Natuurlijk kunnen er situaties zijn die de kap van een boom rechtvaardigen, zelfs als het beschermde monumentale bomen betreft. Met name de veiligheid van de omgeving kan een belangrijke reden zijn om tot kap over te gaan. In dit geval is de veiligheid niet in het geding, maar lijkt het te gaan om vermeende overlast van de bomen. Met name de opwaartse groei van boomwortels wordt genoemd als reden. Voor zover hier inderdaad al sprake van is, zijn er technische maatregelen mogelijk om de overlast te beperken. Die had men dan natuurlijk moeten nemen voordat er enkele jaren geleden aan de nieuwbouw begonnen werd, maar ze zouden ook nu nog mogelijk zijn.

Door in plaats hiervan alsnog over te gaan tot bomenkap wordt er niet alleen waardevol groen weggehaald uit de woonwijk, maar laat het college opnieuw zien dat het weinig waarde hecht aan gemaakte afspraken. Voor veel buurtbewoners is dit, net als voor GroenLinks, onverteerbaar.

Nieuws overzicht

Afbeelding
Zeer muzikaal samenspel Pantelis Protopapas Quartet bij PJPJ Voorschoten gisteren
Jeroen van Dijken VVD Zuid Holland (l)  en Jaap Haubrich VVD Voorschoten.
VVD Voorschoten blij met toekomstig Lammenschansplein gisteren
Afbeelding
Ruim 100 zwemdiploma's uitgereikt in zwembad Het Wedde! 19 feb, 10:53 1
Afbeelding
PvdA en GroenLinks: Leegstand centrum bedreigt levendigheid dorp! 19 feb, 08:53 2
Afbeelding
Big Band komt naar Voorschoten! 17 feb, 14:45 1