Afbeelding

PvdA- Gemeente: ga de boer op!

Algemeen Persberichten Politiek

De afgelopen periode heeft de gemeenteraad van Voorschoten meer geld beschikbaar gesteld om inwoners die in een lastige financiële situatie zitten te helpen. Zoals de oprichting van een Noodfonds. Helaas is die hulp vaak niet bij de inwoners terecht gekomen. Soms durfden inwoners de hulp niet aan te vragen, of vond men het vervelend om voor de zoveelste keer hun persoonlijke verhaal te doen. Anderzijds informeerde de gemeente de inwoners volstrekt onvoldoende over de nieuwe mogelijkheden en waren lang niet alle hulppartijen voldoende om de hoogte van deze extra financiële ruimte. De PvdA vond dat daar iets aan moest gebeuren. Eerst door bij de begroting vorige maand extra geld beschikbaar te stellen voor communicatie over het Noodfonds. Afgelopen raadsvergadering kwamen we met een voorstel om inwoners met problematische schulden actief en gericht te helpen. 

De afgelopen jaren hebben we gezien dat het aantal schuldsaneringstrajecten in Voorschoten opvallend laag is gebleven. Terwijl het aantal problematische schulden is gestegen. Een ontwikkeling die we ook zien in onze buurgemeenten en op landelijk niveau. We signaleren dat mensen hulp nodig hebben, maar om verschillende redenen er niet naar vragen.

Op 1 juli 2023 zijn nieuwe regels in werking getreden: de zogenoemde wettelijke en minnelijke schuldsaneringsregels. Het schuldsaneringsstraject is daarmee ingekort: van 36 naar 18 maanden. Bewoners met een lastige financiële situatie krijgen met deze nieuwe regeling sneller perspectief. De PvdA wil inwoners in deze lastige situatie graag helpen en het perspectief geven dat ze verdienen.

In goed overleg met wethouder De Bruijn (VVD) heeft de PvdA daarom een gericht voorstel gedan. Door bij bewoners langs gaan en direct hulp aanbieden. Uit ervaringen van andere gemeente is gebleken, dat deze methode veruit de meest effectieve is. Door het geld in dit voorstel te verdubbelen, kunnen veel meer inwoners met problematische schulden worden geholpen.

PvdA- fractievoorzitter Arnold Posthuma: ‘We vinden dat de gemeente Voorschoten onze inwoners die in de financiële problemen zitten actief moeten helpen. Niet afwachten, maar erop af. Daar komt bij dat de financiële en maatschappelijke kosten van uithuisplaatsingen, afsluiten van nutsvoorzieningen en schuldsaneringstrajecten vele malen hoger zijn dan de kosten van het voorkomen van dergelijke situaties. Ik ben blij dat de partijen GroenLinks, D66 en Voorschoten Lokaal dit voorstel hebben omarmd en mogelijk hebben gemaakt. Ook wethouder De Bruijn (VVD) verdient alle complimenten voor zijn positieve grondhouding bij dit voorstel.’

Nieuws overzicht

Afbeelding
Zeer muzikaal samenspel Pantelis Protopapas Quartet bij PJPJ Voorschoten 19 feb, 22:25
Jeroen van Dijken VVD Zuid Holland (l)  en Jaap Haubrich VVD Voorschoten.
VVD Voorschoten blij met toekomstig Lammenschansplein 19 feb, 22:22
Afbeelding
Ruim 100 zwemdiploma's uitgereikt in zwembad Het Wedde! 19 feb, 10:53 1
Afbeelding
PvdA en GroenLinks: Leegstand centrum bedreigt levendigheid dorp! 19 feb, 08:53 2
Afbeelding
Big Band komt naar Voorschoten! 17 feb, 14:45 1