Afbeelding

CDA en PvdA: Onderzoek instellen Cliëntenraad aangenomen!

Algemeen Persberichten Politiek

Persbericht:

Een kritisch rapport van de onafhankelijke Lokale Rekenkamer over het minimabeleid in Voorschoten liet zien dat er ruimte is voor verbetering. Uit het rapport blijkt dat de stem van de inwoner die gebruik maakt van de bijstand, onvoldoende gehoord wordt. Daar moet volgens het CDA en PvdA verandering in komen: de afstand tussen ons bestuur en de client moet kleiner. Een voorstel van hun hand om te onderzoeken of er (weer) een cliëntenraad kan worden ingesteld, kreeg een meerderheid in de gemeenteraad van Voorschoten. 

Tussen een inwoner die een bijstandsuitkering ontvangt en de ambtenaar die uitkering toekent, bestaat een ongelijke relatie. Het zorgt ervoor dat mogelijke geluiden te laat of niet op de juiste plek terechtkomen. Het is daarom belangrijk dat de inwoners via een cliëntenraad terugkoppeling kunnen geven over de ervaren dienstverlening. Maar ook dat ze richting kunnen geven aan de kwaliteit van dienstverlening die geleverd wordt. Zoals in de zorg vrij gebruikelijk is. Daar is de cliëntenraad een geaccepteerd en wettelijk verplicht instrument. 

Voorschoten heeft in het verleden een cliëntenraad gehad. Met de komst van de Participatiewet in 2016 is de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) gekomen. Daar is een werkgroep Werk en Inkomen opgericht die de belangen van de bewoners in de bijstand en Participatiewet moet behartigen. In deze werkgroep zitten echter geen bewoners die behoren tot bijstandsgerechtigden of bewoners die vallen onder de Participatiewet. Vaak gehoord verhaal is dat het lastig is om inwoners hieraan deel te laten namen. Geluiden die wij hebben gehoord, is dat er zeker wel animo voor is. 

CDA en PvdA willen graag in januari 2024 van de wethouder horen, of er weer een Cliëntenraad in Voorschoten kan worden opgericht. Dit moet een plek zijn waar ervaringen kunnen worden uitgewisseld en opgetekend. Hierbij is het noodzakelijk dat er ambtelijke ondersteuning aanwezig is, die aan de verslaglegging en actieve werving doet. Deze verslagen uit deze bijeenkomsten zouden wat onze partijen betreft, gedeeld moeten worden met het College, de gemeenteraad en ambtelijke organisatie.

Nieuws overzicht

Afbeelding
Zeer muzikaal samenspel Pantelis Protopapas Quartet bij PJPJ Voorschoten gisteren
Jeroen van Dijken VVD Zuid Holland (l)  en Jaap Haubrich VVD Voorschoten.
VVD Voorschoten blij met toekomstig Lammenschansplein gisteren
Afbeelding
Ruim 100 zwemdiploma's uitgereikt in zwembad Het Wedde! 19 feb, 10:53 1
Afbeelding
PvdA en GroenLinks: Leegstand centrum bedreigt levendigheid dorp! 19 feb, 08:53 2
Afbeelding
Big Band komt naar Voorschoten! 17 feb, 14:45 1