Afbeelding

PvdA: ‘De aanhouder, Voorschoten én de gemeenteraad winnen: Noodfonds armoedevalbestrijding toch ingesteld!

Algemeen Persberichten Politiek

Persbericht PvdA

De gemeenteraad van Voorschoten heeft gisteren bij het vaststellen van de Najaarsnota 100.000 euro gereserveerd voor een Noodfonds ten behoeve van de armoedevalbestrijding. Dit voorstel van de PvdA, dat een paar weken eerder voor een hoger bedrag was afgewezen, is nu unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Daarmee is de wens van de PvdA en de progressieve partijen in Voorschoten in vervulling gaan. Met dit Noodfonds is de gemeente Voorschoten beter in staat om de financieel kwetsbare bewoners van Voorschoten te helpen en hen perspectief te bieden.

Wat is de achtergrond van dit voorstel? Vlak voor de behandeling van de Najaarsnota verscheen op verzoek van de PvdA, GroenLinks, SP en D66 een plan van aanpak voor de armoedevalbestrijding. Initieel was dit plan eigenlijk door het College verplaatst naar februari 2023. Dat getuigde van weinig urgentie en noodzaak. 

Het ingediende plan van aanpak is een goede eerste stap voor de bestrijding van armoedeval. Echter, er waren geen extra financiële middelen in het plan van aanpak vrijgemaakt. Een gemiste kans volgens de PvdA.

Vele bewoners komen op dit moment in de knel. De stijgende kosten van het dagelijks onderhoud hakken er flink in. Bovendien zijn de financiële en maatschappelijke kosten van uithuisplaatsingen, afsluitingen van nutsvoorzieningen of schuldsaneringstrajecten, vele malen hoger dan de kosten van het voorkomen van dergelijke situaties. Het tijdelijke noodfonds moet een bijdrage leveren aan het lenigen van de ergste noden voor de lage- en middeninkomens. Het nu vrijmaken van financiële middelen geeft de gemeente Voorschoten direct meer armslag. 

PvdA- fractievoorzitter Arnold Posthuma: ‘Bewoners zijn moe van alle stress die deze geldzorgen hen opleveren. Ik ben blij dat de gemeenteraad unaniem heeft besloten om hier geld voor vrij te maken en bewoners dus perspectief bieden. Mijn dank gaat uit naar alle progressieve partijen in de Raad én de coalitiepartijen die dit plan mogelijk hebben gemaakt. Ook inhoudelijk hebben meerdere partijen bijgedragen aan dit voorstel. We kunnen dus met recht van een gedragen voorstel spreken. Ook bestaat er de mogelijkheid om dit Noodfonds aan te vullen, mocht blijken dat meer hulp nodig is!’

Nieuws overzicht

Afbeelding
Huiselijk geweld en kindermishandeling: ook in Voorschoten 1 uur geleden
Afbeelding
Forescate Dames 1 wint met 3-1 van Alliance D1 2 uur geleden
Afbeelding
Volleybaljongens Gemini Kangeroes zoeken nieuwe spelers 2 uur geleden
Afbeelding
Spetterend glow feest voor 08-09-010!! 2 uur geleden
Afbeelding
'Niet alleen lichamelijk maar ook mentaal sterker worden' 2 uur geleden