Afbeelding

CDA Voorschoten: Tegen nog meer bomenkap Vlietland

Politiek Politiek

Esmee van Herk: "Het CDA Voorschoten zet zich al geruime tijd in tegen de bomenkap in vlietland langs de A4 en de daarmee gepaard gaande geluidsoverlast. Geluidswerende schermen worden, gezien de geluidsoverlast door de bomenkap, bittere noodzaak. Recent heeft Staatsbosbeheer aangegeven volgende maand opnieuw honderden bomen te willen kappen, in verband met de zieke Essen in Vlietland.    Het CDA Voorschoten is uiteraard tegen het kappen van deze bomen, die nu nog zorgen voor de enige demping van het al enorm toegenomen verkeerslawaai door de massale bomenkap eerder deze winter. Mede door het kordate optreden van de Vrienden van Vlietland en Recreatiegebied Vlietland, mogen deskundigen uit Wageningen eerst onderzoeken en hopelijk uitwijzen of de massale Essenkap wel noodzakelijk is. Staatsbosbeheer heeft aangeven om naar aanleiding van dit onderzoek met een alternatief plan te komen, waardoor de bomen kap nu op korte termijn niet doorgaat."

Bij monde van Esmee van Herk, roept het CDA, de gemeenteraad en het college van Leidschendam Voorburg op, om het uiterste te doen om deze kap te voorkomen en dit na de gemeenteraadverkiezingen ook mee te nemen als urgentie in het overgangsdossier.

"Als het kappen moet en verder uitstel daarvan, uiterst gemotiveerd, niet zou kunnen dan kan het niet anders dat alternatieve geluid verminderende maatregelen worden genomen, waarbij de door de provincie Zuid Holland eerder toegezegde geluidswal de enige overgebleven optie is. Tevens roept de CDA fractie van Voorschoten het college van Burgemeester en Wethouders op, om zich in te spannen om te voorkomen dat, de nu al onaanvaardbare overlast groter wordt! De eerder genoemde belangenverenigingen geven aan dat Wethouder Binnendijk zijn uiterste inspanning levert.
 

Nieuws overzicht

Afbeelding
Dit weekend gaat de zomertijd in 3 uur geleden
Afbeelding
22 Nieuwe Voorschoten 3 uur geleden
Afbeelding
Nieuwe bomen in het Berkhoutpark 11 uur geleden
Afbeelding
Feyenoord komt naar Voorschoten! 23 mrt., 10:29
Afbeelding
Laurentiusorgelconcert met 21-jarige Maarten Wilmink 22 mrt., 15:55