<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Wethouder Marcel Cramwinckel: "Samen maken we Voorschoten sterker."
Wethouder Marcel Cramwinckel: "Samen maken we Voorschoten sterker."
Politiek

Voorschoten stelt maatschappelijke doelen centraal in nieuw subsidiestelsel

  Politiek

Voorschoten gaat, zo stelt het college van B&W voor aan de raad, subsidies vanaf 2020 verdelen op basis van een maatschappelijke agenda. Deze agenda geeft aan wat voor dorp Voorschoten wil zijn en welke doelen behaald moeten worden.

In de maatschappelijke agenda staan zeven doelen opgenomen:

Het culturele DNA van Voorschoten wordt beschermd en uitgedragen
Inwoners hebben een gezonde leefstijl
Inwoners zijn zelfredzaam en kunnen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven houden
Inwoners groeien gezond en veilig op en kunnen zich maximaal ontwikkelen
Voorschoten is veilig en er is sociale cohesie
Er is een duurzaam systeem voor zorg en ondersteuning
Inwoners die hulp nodig hebben, krijgen de juiste ondersteuning op tijd

De in overleg met organisaties in het dorp opgestelde doelen komen deels uit bestaande plannen, deels zijn ze nieuw. Het bereiken van de doelen is op de eerste plaats aan de verenigingen, inwoners en soms ook ondernemers. De gemeente ondersteunt hen hierbij met geld, maximaal 5000 euro per activiteit, accommodaties en het stimuleren van samenwerking. Alleen samen maken we Voorschoten sterker.

Wethouder Marcel Cramwinckel: ´Het andere stelsel is nodig, omdat de gemeente in 2017 ingrijpende bezuinigingen moest doorvoeren. De noodzakelijke bezuinigingen op subsidies kunnen niet meer via de kaasschaaf worden gerealiseerd, er moeten keuzes worden gemaakt."

Voorwaarden voor subsidie
Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten activiteiten voldoen aan de voorwaarden die  beschreven staan in het subsidieplan:

Draagt bij aan beleidseffecten uit de maatschappelijke agenda
Georganiseerd voor en door Voorschotenaren
Is aanvullend op eventueel andere gesubsidieerde activiteiten
In beginsel door vrijwilligers georganiseerd
De kosten zijn redelijkerwijs niet door te berekenen aan gebruikers

Wethouder Cramwinckel licht toe: "Daarnaast zijn er voorwaarden voor organisaties. Zo moeten ze met minimaal één andere organisatie samenwerken en moedigen we efficiënter gebruik van accommodaties aan. Wat we zeggen is: kijk over de grenzen van de eigen club en verder dan de vertrouwde doelgroep. We subsidiëren geen dubbele activiteiten. Het geld wordt gekoppeld aan activiteiten voor en door Voorschotenaren. De gemeente kan bemiddelen bij samenwerking en ondersteunen bij het vinden van externe geldbronnen."

Geld
Het college stelt voor om 1,7 miljoen per jaar te reserveren voor subsidies. Dat is 4 ton minder dan in 2016. Een bedrag van 143.000 euro wordt bestemd voor activiteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur, cultureel erfgoed en scouting. Hiervan is 93.000 euro structureel beschikbaar en additioneel 50.000 euro de komende vier jaar, als de gemeenteraad hiermee instemt. Een bedrag van 1,2 miljoen gaat naar welzijn en 75.000 euro is bestemd voor vrijwilligersorganisaties op het terrein van welzijn, zoals buurthuizen en de cirkelbus. Wethouder Nanning Mol: "We zetten een hek om dit bedrag om deze activiteiten mogelijk te blijven maken. Hier hebben de besturen en de gemeenteraad om gevraagd."

Hoe verder? 
Op 29 mei vergadert de commissie Mens & Samenleving over het subsidieplan en de maatschappelijke agenda. Op 13 juni is de behandeling in de gemeenteraad. Het subsidieplan, de maatschappelijke agenda en bijbehorende subsidieverordening staan op www.voorschoten.nl. De subsidiepartners zijn op de hoogte gebracht van het collegebesluit.

Vragen en meer informatie
Van 1 juli tot 1 september 2019 is de aanvraagtermijn voor komend jaar. De aanvragen gaan digitaal. Hiervoor komen nieuwe formulieren op de website. Het nieuwe verdeelsysteem kan vragen en zorgen oproepen. Op de website www.voorschoten.nl komt binnenkort meer informatie en veelgestelde vragen en antwoorden te staan. Ook kunt u een afspraak maken met de gemeente. Wij denken desgevraagd mee over alternatieve geldstromen, kunnen partijen met elkaar in contact brengen of assisteren bij het invullen van het aanvraagformulier. De gesprekken over het nieuwe subsidiesysteem vinden plaats van 15 juni t/m 1 september. Voor een afspraak kan een verzoek worden gemaild naar subsidies@voorschoten.nl. Hier kunt u ook uw andere vragen stellen. De beoordeling van de aanvragen vindt plaats in het laatste kwartaal. Vóór 31 december is bekend wie subsidie ontvangt.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten