<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Foto: VSK
Foto: VSK
Politiek

VKK: 'Maak van Ambachts- & Baljuwhuis Huis van Voorschoten'

  Politiek

Het Ambachts- & Baljuwhuis dreigt te veranderen in een boetiekhotel. Naar de mening van velen doet dat geen recht aan de voorwaarden waaronder het Ambachtshuis in 1912 aan de gemeente is geschonken. En dat terwijl de alternatieve gebruiksmogelijkheden volgens de Voorschotense Kunstkring (VKK) voor het oprapen liggen.

Ingezonden door bestuur VKK

Zeker nu het Cultureel Centrum dicht gaat, de plannen voor uitbreiding en verbouwing van de bibliotheek voor onbepaalde tijd zijn uitgesteld en over Het Kruispunt steeds maar geen knopen worden doorgehakt.

Mieneke de Beus, voorzitter van de VKK: "Nog geen 10 jaar geleden bestonden er plannen voor een Huis van Voorschoten op het voormalige MOC-terrein. Dat zou 14 tot 16 miljoen euro kosten. Te duur. En in 2013 pleitte de burgemeester in zijn nieuwjaarstoespraak nog voor een cultuurhuis als de toen net in gebruik genomen nieuwe bibliotheek in Wassenaar. Ook daarvan wordt nauwelijks meer gehoord. Terwijl de afbraak van bestaande voorzieningen juist een aanvang nam. Zoals de stopzetting van muziekuitvoeringen in de Ambachtszaal en Dorpskerk door Musica Antica da Camera en binnenkort ook in Het Kruispunt door MusiCultura. Gevolg: het cultuuraanbod verschraalt, zeker als ook nog de exposities op de zolders van Het Ambachts- en Baljuwhuis verdwijnen. En daarmee wordt Voorschoten minder aantrekkelijk als woongemeente."

Betaalbaar alternatief
De Beus vervolgt: "We hebben als VKK-bestuur hard nagedacht over betaalbare alternatieven. Een gemeente die moeite heeft om de financiële eindjes aan elkaar te knopen, moet bezuinigen en goedkopere mogelijkheden ontwikkelen om het voorzieningenniveau op peil te houden. Herontwikkeling van het Ambachts- en Baljuwhuis biedt daartoe zeker kansen. De Ambachtszaal kan volgens ons prima tot een kleinschalig (film)theater worden omgetoverd, waaraan zeker behoefte is als het Cultureel Centrum op 1 januari 2021 de deuren sluit en (nog) geen nieuwbouw bij de bibliotheek wordt gerealiseerd. En de ruimten in het in 1964 door de gemeente aangekochte Baljuwhuis (het deel waarin thans het restaurant is gevestigd) kunnen bijvoorbeeld worden benut voor repetities van zangkoren en musici en ateliers, werk- en ontmoetingsplekken voor beeldend kunstenaars en ZZP'ers. De zolders kunnen dan behouden blijven voor exposities van ons en andere organisaties al dan niet in combinatie met lezingen en uitvoeringen voor een klein publiek. Samengevat: een veel intensiever gebruik van beide gebouwen ten nutte van alle Voorschotenaren."

Lange termijn
De Beus tot slot: "Een dergelijke herbestemming past ook uitstekend in de lange termijn visie die van de Voorstraat 'de woonkamer van Voorschoten' moet maken. Combinaties van bezoeken aan het Ambachts- en Baljuwhuis en de horeca in de straat liggen voor de hand. Zowel overdag als 's avonds heeft het A/B huis dan een aantrekkende werking. Een exploitant of als de panden in een stichting worden ondergebracht, het bestuur en de vrijwilligers daarvan, zou Het Keldertje, dat tevens dienst kan doen als foyer voor het (film)theater in de Ambachtszaal, en het uitgebreide terras kunnen exploiteren. Natuurlijk zijn aan dergelijke nieuwe bestemmingen ook forse kosten verbonden. Aanpassingen aan de gebouwen zouden met oog voor de historische waarden moeten worden uitgevoerd. Maar ze zullen een fractie van de eerder genoemde miljoenen zijn en zouden kunnen worden gefinancierd uit een deel van de opbrengst van af te stoten objecten. Zelfs kan worden overwogen alleen het Baljuwhuis, waarop de schenkingsclausule geen betrekking heeft, te verkopen en uit de opbrengst daarvan de noodzakelijke aanpassingen aan het Ambachtshuis te financieren.

Dus gemeente denk zeker nog drie keer na voordat u tot een verkoop besluit. Valt een nieuw en uitgebreid openbaar leven voor het Ambachts- en Baljuwhuis niet ver te verkiezen boven een puur commerciële exploitatie?"


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten