<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Foto: VSK
Foto: VSK
Politiek

GroenLinks: Waar willen we heen met het Ambachts- en Baljuwhuis?

  Politiek

(Ingezonden persbericht) Het Ambachts- en Baljuwhuis, markant monument in de historische Voorstraat dat nauw verbonden is met de geschiedenis van Voorschoten als gemeenschap, moet natuurlijk behouden blijven voor ons dorp en haar inwoners. Sterker nog, het verdient een centrale plek in het Voorschoten van vandaag.

Dat was ook de wens toen het Ambachtshuis in 1912 aan de gemeente werd geschonken en toen in de jaren zestig het Baljuwhuis werd aangekocht en bij het pand getrokken.

Helaas is het de laatste jaren steeds moeilijker gebleken invulling te geven aan die wens. Voor veel eigentijdse bestemming is het steeds minder geschikt: niet voldoende toegankelijk, niet praktisch ingericht of simpelweg te klein. Geen zaken die gemakkelijk op te lossen zijn zonder af te doen aan dat wat het gebouw juist zo bijzonder maakt. Naast het restaurant op de begane grond, wordt het op dit moment vooral als trouwlocatie en expositieruimte gebruikt: nogal schamel voor dit belangrijke gebouw.

Nu er een verzoek tot aankoop is gekomen bij het college heeft dat tot vragen geleid bij inwoners. Begrijpelijk, en wat GroenLinks betreft prima: laten wij ons als dorp eens vragen stellen over toekomst van het pand. Over de manier waarop het Ambachts- en Baljuwhuis weer een rol van betekenis kan spelen, zij het in het bezit van de gemeente of, onder strikte voorwaarden, van een particulier. 

GroenLinks ziet de aangekondigde dorpsdialoog als prachtige gelegenheid om daarover van gedachten te wisselen met een ieder die het pand een warm hart toedraagt. Bij het gebruik van zo'n uitzonderlijk bouwwerk komt natuurlijk veel kijken en het is niet eenvoudig dat allemaal te overzien. Wij denken dat het wel belangrijk is die praktische aspecten mee te nemen. In een overgenomen motie heeft GroenLinks daarom met SP, VVD en de groep Van Herk gevraagd om ook externe expertise over het gebruik van monumenten te betrekken bij de dorpsdialoog. Wij hopen dat de dorpsdialoog mede hierdoor een reëel beeld kan opleveren van de mogelijkheden om dit pand recht te doen, want het Ambachts- en Baljuwhuis verdient het.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten