<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Foto: VSK
Foto: VSK
Politiek

VVD, GroenLinks en D66: Ontwikkeling Intratuinterrein fantastisch voor Voorschoten

  Politiek

(Ingezonden persbericht) De ontwikkeling van woningbouw op het huidige Intratuinterrein is een stap dichterbij gekomen. Tijdens de commissievergadering WRG van 14 november werd het raadsvoorstel voor de anterieure overeenkomst besproken. Deze overeenkomst is de eerste stap naar verdere ontwikkeling van het gebied. De coalitiepartijen D66, GroenLinks en VVD zijn zeer enthousiast over dit raadsvoorstel. Ook alle oppositiepartijen reageerde positief.

Sinds 2007 liggen de randvoorwaarden voor nieuwbouw op het Intratuinterrein vast. Belangrijk uitgangspunt is de realisatie van een nieuwe 50 km ontsluitingsweg die de Leidseweg, tussen kruispunt Trompweg en De Vink, ontlast van de hoge verkeersdrukte. Lange tijd heeft dit project stil gelegen vanwege vragen over de wijze van realisatie en financiering van deze nieuwe weg. Het college heeft uitstekend onderhandeld en is er in geslaagd om de ontstane patstelling te doorbreken. De ontwikkelaar neemt nu het merendeel van de kosten voor de weg voor zijn rekening, inclusief de aansluitingen. De ontwikkelaar heeft wel de voorwaarde gesteld dat het hele proces om tot bouwen te komen spoedig afgehandeld moet worden door de gemeente.

Het plan gaat uit van 129 woningen op het Intratuinterrein. "Er is een grote behoefte aan woningbouw en op deze locatie kunnen de woningen gerealiseerd worden die Voorschoten zo hard nodig heeft", aldus Bram Reinke (VVD). Joop Bos (GroenLinks) voegt toe: "Dat 25% van het totaal aan woningen bestemd is voor sociale huurwoningen, vinden wij een prima resultaat." Jolien Schroot (D66) vult aan: "Wij zijn tevreden dat ook natuurinclusief bouwen deel uitmaakt van de afspraak met de ontwikkelaar."

De aanleg van een brede ontsluitingsweg op het Intratuinterrein maakt het laatste deel van de Leidseweg naar De Vink verkeersluw. "We pakken hiermee niet alleen de enorme verkeersdrukte aan maar verbeteren ook de bereikbaarheid van Voorschoten aan de Noordzijde," aldus Bram Reinke. Jolien Schroot voegt toe: "Er is goed geluisterd naar omwonenden en een inspreekster gaf haar complimenten aan het plan." De bewoners gebruikten het spreekrecht om hun mening te geven. Zij hebben de nadrukkelijke wens dat de fundering van de nieuwe woningen niet geheid wordt en zien het liefst dat er geboord wordt. Hun woningen zijn niet onderheid en de omwonenden verwachten dat heien schade aan hun huis oplevert. Tevens zijn er zorgen over zwaar werkverkeer. Tijdens de vergadering deed Joop Bos (GroenLinks) de suggestie: "Maak gebruik van transport over water om  materiaal aan te voeren, dit kan besparen op uitstoot van stikstof en overlast door zwaar werkverkeer."

Het plan lijkt op brede steun van oppositie en coalitie te kunnen rekenen, al zijn er nog een paar vragen. Op 12 december neemt de Gemeenteraad het besluit over deze anterieure overeenkomst herontwikkeling Intratuin, Leidseweg 518. Het participatietraject wordt vervolgd en begin volgend jaar verwacht de Gemeenteraad het voorstel voor het nieuwe bestemmingsplan ter besluitvorming voorgelegd te krijgen. De coalitiepartijen zullen dit actief volgen inclusief de inspraak die hierop weer mogelijk is.
 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten